Henk Joosten loonaangifteketenmanager binnen het samenwerkingsverband tussen Belastingdienst, UWV en CBS

Henk Joosten wordt met ingang van 1 december 2022 benoemd in de functie van Ketenmanager van de Loonaangifteketen.

De loonaangifteketen is een samenwerkingsketen tussen drie publieke organisaties: de Belastingdienst, CBS en UWV. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed werkende keten. De essentie van de loonaangifteketen is dat er één loket is waar inhoudingsplichtigen aangifte doen voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (de Belastingdienst) en tevens één loket waar afnemers nominatieve (loon)gegevens kunnen uitvragen (UWV). UWV krijgt deze gegevens van de Belastingdienst, neemt ze op in de Polisadministratie en stelt ze beschikbaar aan afnemers, waaronder UWV Uitkeren, de Belastingdienst, het CBS en vele andere (overheids)organisaties. Zo draagt de loonaangifteketen bij aan het realiseren van de doelstelling om de administratieve lastendruk en de uitvoeringskosten te verminderen.

De functie van Loonaangifteketenmanager wordt door de Belastingdienst of UWV per toerbeurt, voor een periode van drie tot vijf jaar, ingevuld. Voor de komende periode is het de Belastingdienst die een medewerker voordraagt. Over de voordracht zijn de andere twee partijen, CBS en UWV, geinformeerd.

"Nu wij als Belastingdienst voor de komende periode verantwoordelijk zijn voor de invulling van de functie is het fijn dat wij iemand als Henk met al zijn kennis en ervaring kunnen benoemen", aldus Janet Helder, plaatsvervangend DG Belastingdienst.

Henk Joosten: “De loonaangifteketen is financieel en op het gebied van het verwerven en verwerken van data sterk van belang voor onze samenleving. Voor mij een mooie uitdaging om deze keten – in de samenwerking met alle partners - klaar te stomen voor de toekomst.”

H.J.G. (Henk) Joosten is vanaf mei 1998 werkzaam bij de Belastingdienst en heeft diverse beleids- en managementfuncties vervuld bij diverse organisatieonderdelen van de Belastingdienst. Hij heeft Nederlandse taal- en letterkunde en Nederlands Recht gestudeerd.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de Belastingdienst.