Maarten van Aalst hoofddirecteur bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Maarten van Aalst wordt hoofddirecteur en tevens Chief Science Officer bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Maarten van Aalst
Beeld: Fokke Eenhoorn

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Voor veiligheid en welvaart moet Nederland weten welke risico’s en kansen dit oplevert. En: hoe Nederland zich daar het beste op kan voorbereiden. Die kennis heeft het KNMI in huis als het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Betrouwbaar, onafhankelijk en gericht op wat Nederland nodig heeft.

'Mijn passie ligt op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk, met de ambitie om bij te dragen aan een betere wereld. Ik zie ernaar uit om samen met alle medewerkers van het KNMI bij te dragen aan het aanpakken van de grote uitdagingen waar Nederland en de wereld voor staan', aldus Maarten van Aalst. 'Het Red Cross Red Crescent Climate Centre, dat ik tot nu toe leidde, maakt dagelijks het verschil voor mensen in tientallen landen: van waarschuwingssystemen tot aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit die ervaring, en vanuit mijn hoogleraarschap aan de Universiteit Twente, ken ik de waarde van een instituut als het KNMI.'

'Met Maarten van Aalst krijgt het KNMI een inspirerend hoofddirecteur', stelt Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'Met zijn kennis, ervaring en internationale netwerk gaat hij het KNMI verder brengen. Ik verheug me op de samenwerking met Maarten.'

Prof. dr. M.K. (Maarten) van Aalst is op dit moment directeur van het International Red Cross Red Crescent Climate Centre. Ook bekleedt hij de Prinses Margrietleerstoel voor het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering aan de faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente. Hij is Coordinating Lead Author bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lid van de European Scientific Advisory Board on Climate Change, en hoofredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Climate Risk Management. Eerder adviseerde hij onder meer de Wereldbank, de OESO, en verschillende VN organisaties over hoe om te gaan met risico’s van een veranderend klimaat.

Maarten van Aalst behaalde een M.Sc. in Astrophysics en een Ph.D. in Atmospheric Science aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.