Dick van der Ben hoofd afdeling Informatievoorziening Rijksvastgoedbedrijf bij BZK

Dick van der Ben wordt per 1 januari 2023 benoemd tot hoofd afdeling Informatievoorziening bij het Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 februari 2021 gestart met de inrichting van een nieuwe I-functie. De afdeling Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor de continuïteit van de ICT-productie en ondersteunt en realiseert de gewenste ICT-toepassingen. Ze doet dat op een voorspelbare manier waarbij resultaatgerichtheid in combinatie met snelheid de nieuwe afdeling typeert.

J.G.D. (Dick) van der Ben is sinds 2017 werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam onder andere in de rol van manager Frontoffice van het University Support Center, als manager Projectmanagement & Consultancy bij de Dienst IT en meest recentelijk als adviseur van het management van EDIS (Erasmus Digitalisation & Information Services). Daarvoor heeft Dick diverse project- en ICT-managementrollen bekleed in de financiële en zakelijke dienstverlening en bij diverse uitvoeringsinstellingen waaronder het COA, Rijkswaterstaat en de NVWA. Dick heeft de opleiding Beleid, Bestuur & Management aan de Haagse Hogeschool gedaan.

Hans Loonen, CIO: “Ik ben zeer verheugd met de komst van Dick. Met zijn resultaatgerichtheid en verbindende kracht kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de i functie.”

Dick van der Ben: “Ik kijk er naar uit te mogen werken voor het grootste vastgoedbedrijf in Nederland. Een bedrijf met een brede opgave te midden van diverse maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het een mooie uitdaging om vanuit de I-functie bij te dragen aan de doelstellingen van het RVB. In het bijzonder kijk ik uit naar de dynamiek in deze organisatie en de samenwerking met de nieuwe collega’s.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.