Caroline Hamm hoofd afdeling Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid / Raadadviseur bij BZK

Caroline Hamm wordt met ingang van 1 januari 2023 hoofd afdeling Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid / Raadadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De afdeling Openbare Inlichtingen en Veiligheid valt onder de directie Bestuursadvisering. De afdeling is verantwoordelijk voor de advisering en visievorming op de volle breedte van het veiligheids- en openbare orde domein, zoals economische veiligheid, terrorismebestrijding, radicalisering en ondermijning. Er wordt intensief samengewerkt met de partners in het veiligheidsdomein. De afdeling heeft een specifiek rol ten aanzien van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en ondersteunt en adviseert de secretaris-generaal en minister bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de AIVD. Daarnaast is de afdeling het aanspreekpunt voor de toezichthouders van de AIVD. Tevens is het hoofd van de afdeling verantwoordelijk voor het Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nicole Leijendeckers, directeur Bestuursadvisering: "Ik ben enorm blij dat Caroline als hoofd OIV bij de directie Bestuursadvisering in dienst treedt. Haar eerdere ervaring bij Defensie, in het bijzonder bij de KMar, geeft haar de juiste bagage en netwerk om op deze sleutelpositie van essentiële waarde te zijn. Ze heeft de afgelopen tijd als waarnemer haar kwaliteiten ruimschoots bewezen, zowel als inhoudelijk deskundig raadadviseur als leidinggevende van de afdeling. Daarnaast heb ik alle vertrouwen erin dat zij de afdeling verder weet te ontwikkelen."

Caroline Hamm: "De handhaving van openbare orde en veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. Dag in, dag uit, zijn heel veel mensen aan het werk voor de veiligheid van ons allemaal in Nederland. De AIVD heeft de belangrijke taak om de ongeziene dreigingen tegen de nationale veiligheid te onderzoeken en zichtbaar te maken. Ik zie het als een belangrijke opgave om met de afdeling een verbindende schakel te vormen tussen de AIVD en het bestuursdepartement, maar ook met alle partners daarbuiten. De afdeling is een van de schakels in een veel groter geheel. Ik ben blij daar een bijdrage aan te kunnen leveren en de focus meer te kunnen gaan verleggen van het ‘hier en nu’ naar de langere termijn. De afgelopen maanden heb ik veel deskundige en betrokken collega’s leren kennen waar ik met heel veel plezier mee heb samengewerkt. Ik kijk er naar uit om dat voort te zetten."

Caroline Hamm is thans waarnemend hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid/Raadadviseur. Hiervoor vervulde zij verschillende functies op het gebied van (nationale) veiligheid bij het ministerie van Defensie, voornamelijk bij de Koninklijke Marechaussee. In haar vorige functie was zij hoofd eigenaarsadvisering Koninklijke Marechaussee voor de secretaris-generaal en de minister bij het ministerie van Defensie.

Caroline studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming op een ABD-fuctie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De selectie is gedaan door Bureau ABD en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omwille van de gewenste snelheid was deze vacature niet opengesteld en de organisatie had al een geschikte kandidaat.