Barbara Goezinne directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS

Barbara Goezinne wordt directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Door onder andere vergrijzing, minder arbeidskrachten, stijgende kosten en het grote belang om te verduurzamen, staat de zorg onder druk. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werkt een groot aantal organisaties in en rond de zorg intensief samen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Doel is om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Marcelis Boereboom, secretaris–generaal van VWS: ´We zochten naar óf iemand uit de zorgwereld, óf iemand met aantoonbare ervaring in het beleidsdomein van de zorg en de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als waarnemend DG heeft Barbara de laatste maanden laten zien dat ze geschikt is voor deze opgave, waar ze met groot enthousiasme aan heeft gewerkt. Bovendien is zij een zeer verbindend persoon, heeft ze in haar voorgaande functie al veel ervaring opgedaan in de zorg, en heeft zij een goed ontwikkeld bestuurlijk-politiek gevoel. We verwachten dan ook veel van haar.´

´Ik ben zeer vereerd dat ik de nieuwe directeur-generaal Curatieve Zorg mag zijn, juist in deze tijd: een tijd waarin we als ministerie van VWS samen met het zorgveld de vele uitdagingen zoeken in samenwerken, innoveren en bevlogenheid´, aldus Barbara Goezinne. ´Goede en toegankelijke zorg is voor ons allemaal van essentieel belang en ik verheug me dan ook dat ik met mijn bewindslieden en ministerie mag werken met en voor een zo’n bijzondere, essentiële en mooie sector.´

Drs. B. (Barbara) Goezinne is sinds juni 2022 waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS. Daarvoor vervulde zij de functie van directeur-kwartiermaker programmadirectie en tevens plaatsvervangend DG COVID-Zorg bij hetzelfde ministerie. Eerder was zij onder andere directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer, onder andere voor het domein van VWS.

Barbara Goezinne studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst en het ministerie van VWS. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.