Florien van der Windt directeur Publieke Gezondheid bij VWS

Florien van der Windt start per 1 januari 2023 als directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Florien van der Windt

De directie Publieke Gezondheid werkt onder andere aan het bestrijden van infectieziekten, de structurele borging van preventie, gezondheidsbevordering en medische ethiek. Samen met andere overheden, maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven wordt volop ingezet op de zogenaamde beweging naar ‘de voorkant’, waarin het belang van een gezonde samenleving en preventie centraal staan.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Publieke Volksgezondheid: ´Florien is sterk gemotiveerd te werken voor de maatschappelijke opgaven waar de directie Publieke Gezondheid voor staat. Ze is energiek, creatief en gericht op samenwerking. Ik ben blij met Florien als directeur PG en vind haar een mooie aanvulling in het MT DGV.´

Florien over haar benoeming “Ik kijk ernaar uit om samen met betrokken en professionele collega’s te werken aan het verder versterken van de publieke gezondheid. Met veel enthousiasme zet ik mij in voor de diversiteit aan opgaves op dit terrein, in nauwe samenwerking binnen en buiten VWS.´

Florien werkt sinds 2021 als MT-lid Gezond Leven en Preventie en tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Publieke Gezondheid. Daarvoor werkte zij bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verschillende functies, zoals afdelingshoofd Verkeersveiligheid, MT-lid bij de COVID-directie en hoofd van de unit Smart mobility. Florien begon haar carrière bij het ministerie van Financiën.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.