Pascalle Grotenhuis directeur-generaal Internationale Samenwerking bij BZ

Pascalle Grotenhuis wordt directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.

Pascalle Grotenhuis

De directeur-generaal Internationale Samenwerking houdt zich bezig met het Nederlandse beleid op internationale ontwikkelingssamenwerking. Beleidsthema’s en de uitvoeringspraktijk zoals water en voedselzekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, tegengaan van klimaatverandering, publiek private samenwerking voor werkgelegenheid, ruimte voor maatschappelijke partijen, humanitaire hulp en het versterken van de rechtstaat. De DG adviseert zowel de bewindspersonen als de mede-bestuursraadsleden en begeleidt indien nodig de bewindspersonen bij internationale bijeenkomsten en tijdens parlementaire debatten, onderraden en overleggen. De DG onderhoudt de relaties met andere departementen en internationale partners en denkt mee over strategische beleidsvorming op deze en aanverwante gebieden.

Paul Huijts, secretaris-generaal Buitenlandse Zaken: ´Pascalle heeft veel kennis en ervaring op het terrein van het directoraat-generaal Internationale samenwerking, op het departement en op ambassades. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de DG-functie met het enthousiasme en de creativiteit gaat invullen die we van haar kennen.´

´Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan als DG Internationale Samenwerking. Juist in deze tijd met wereldwijde grote uitdagingen, die onderling sterk verbonden zijn en impact hebben op het buitenland en op Nederland, of het nu gaat om armoede en ongelijkheid, veiligheid, wederopbouw economische ontwikkeling, klimaat, gezondheid of gendergelijkheid´, aldus Pascalle Grotenhuis. ´Ik heb er zin in om samen met de collega’s in Den Haag en op de ambassades, en ook met de externe partners, waaronder het maatschappelijk middenveld, bedrijven en kennisinstellingen te werken op deze belangrijke thema’s.´

Drs. P.M.M. (Pascalle) Grotenhuis is sinds 2020 directeur Sociale Ontwikkeling en ambassadeur Gendergelijkheid en Vrouwenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft sinds 2001 verschillende functies binnen het DG Internationale Samenwerking vervuld. Zo was zij ambassadeur in Mozambique en MT-lid bij de directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Verder was ze nog directeur Protocol en Gastlandzaken en heeft ze op de ambassade in Londen gewerkt. Ze studeerde Ontwikkelingsstudies aan het Center for International Development van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.