Vivian Koura hoofd Energie voor Vervoer bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Vivian Koura wordt per 13 februari 2023 benoemd als hoofd Energie voor Vervoer bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Vivian Koura

NEa is de nationale autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer. De afdeling Energie voor Vervoer speelt een cruciale rol bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen, onder andere door te werken aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en waterstof) in vervoer en vermindering van de broeikasgasuitstoot van brandstoffen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met betrokken ministeries, andere toezichthouders en diverse andere organisaties en marktpartijen. De opgave zijn groot als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien groeit de organisatie als geheel en ook de afdeling Energie voor Vervoer door uitbreiding van taken de komende jaren fors. Vivian gaat hier samen met het MT verder vorm gaan geven.

Vivian Koura: ´Ik ben zeer blij met deze benoeming! In deze functie komt alles samen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan op het gebied van toezicht en uitvoering. Het toezichtsveld van de NEa in de complexe wereld van de energietransitie en de daarbij horende opgave, spreekt mij enorm aan. Met mijn enthousiasme en verbindende kwaliteiten ga ik  mijn best doen om de afdeling Energie voor Vervoer verder te brengen.´

Mark Bressers, directeur-bestuurder NEa: ´De opgaven op het terrein van hernieuwbare energie zijn enorm. De ervaring die Vivian meeneemt als toezichthouder, gekoppeld aan haar kwaliteiten als verbinder, zijn precies wat we nodig hebben om samen met beleid en marktpartijen te werken aan de noodzakelijke energietransitie. En te werken aan robuuste uitvoering en toezicht die ruimte geeft aan innovatie. Ik kijk bijzonder uit naar de samenwerking met haar.´

Vivian is sinds 2019 afdelingshoofd Gasnetten en Groningen bij Staatstoezicht op de Mijnen, waar ze met haar team onder andere heeft gewerkt aan toezicht op de veiligheid van de distributie van gas. Daarvoor werkte ze als teammanager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook werkte ze in verschillende juridische functies, onder andere bij de Autoriteit Consument en Markt. Vivian studeerde Europees en internationaal Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant en Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de NEa. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.