Danielle van der Winden directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius

Danielle van der Winden wordt met ingang van 13 februari 2023 directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius.

Logius is de dienst Digitale Overheid. Logius bouwt aan een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. De directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringsbeleid en de organisatieontwikkeling binnen Logius. Voor de komende tijd vraagt dat nadrukkelijke aandacht voor onder andere het verder doorontwikkelen in nog meer agile werken, het vernieuwen van het contractenlandschap en de introductie van centrale financiering per 2023.

Danielle: "Ik ben bij de overheid gaan werken om met mijn inzet, kennis en ervaring, bij te dragen aan een beter presterende overheid. De kennis en ervaring als hoofd Bedrijfsvoering, CFO, CIO en plaatsvervangend directeur bij P-Direkt neem ik mee naar Logius. Zij maken een digitale overheid mogelijk voor minimaal 17 miljoen mensen, hoe mooi is dat? Een complexe opgave in een dynamische omgeving, waarbij zowel de kaderstellende, ondersteunende als adviserende rol nodig is. Ik hou wel van een uitdaging en kan niet wachten om samen met de medewerkers en stakeholders te werken aan die continue ontwikkeling en te zorgen voor een stevige basis."

Yvonne van der Brugge: "Ik ben blij met de benoeming van Danielle, ze kent het vak en ze is goed bekend met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als mens is ze complementair aan het huidige directieteam. Logius is een organisatie in het hart van de Digitale Overheid, en kenmerkt zich door veel stakeholders en daarmee ook veel verschillende belangen. Goed kunnen luisteren, stevigheid en inhoudelijk verstand van zaken zijn daarmee belangrijke kwaliteiten waar Danielle over beschikt. Ze wordt door haar collega’s gekenschetst als 'Onafhankelijk van de ander, haar bejegening is altijd vriendelijk en respectvol, heel toegankelijk en mensgericht. Ze is oprecht geïnteresseerd in mensen.' Met Danielle halen we een goede directeur B&O binnen die samen met ons de digitale overheid weer een stapje verder brengt."

Drs. D.M. (Danielle) van der Winden RA werkt sinds 2009 bij P-Direkt, de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Eerst als hoofd Bedrijfsvoering en CFO en sinds enkele jaren als plaatsvervangend directeur en CIO. Daarvoor was ze bij verschillende overheidsorganisaties verantwoordelijk voor de controlfunctie. Danielle heeft 14 jaar bij KPMG gewerkt en de opleiding tot Register Accountant gevolgd aan het Nederlands Insituut vooor Register Accountants en Information Management aan de Universiteit Nijenrode.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Logius. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.