Iris Sluiter secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur bij BZK

Iris Sluiter wordt met ingang van 1 april 2023 benoemd tot secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement en adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies.

Mr. drs. I. (Iris) Sluiter is op dit moment hoofd van het Financieel Expertise Centrum (FEC), een breed samenwerkingsverband voor het versterken van de integriteit in de financiële sector. Daarvoor heeft zij diverse leidinggevende functies gehad bij De Nederlandsche Bank, laatstelijk als hoofd van het Expertisecentrum Markttoegang. Ook heeft zij circa 8 jaar als (senior) jurist bij de Raad van State gewerkt.

De opgave van de secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur bestaat onder meer uit het ontwikkelen van een aansprekende visie en strategie over hoe de ROB kan bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zij bewaakt de onafhankelijke positie van de ROB en zal de Raad op verschillende niveaus vertegenwoordigen, op rijksniveau, bij gemeenten, provincies en waterschappen en onder meer bij andere adviesorganen en de wetenschap. Zij is als leidinggevende verantwoordelijk voor de staf van de ROB en de personele en finan­ciële zaken.

Iris Sluiter: "Rode draad in mijn opleiding en loopbaan is mijn betrokkenheid en inzet voor een vitale samenleving en goed werkende democratie. De overheid staat nu voor de aanpak van grote opgaven en tegelijk lijkt het vertrouwen van burgers in de overheid te dalen. Daarmee neemt de urgentie voor het daadwerkelijk versterken van het openbaar bestuur alleen maar toe. De ROB kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren en ik ben zeer gemotiveerd om mij daarvoor in te zetten."

Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur: "Met Iris Sluiter krijgt de ROB een secretaris-directeur met ervaring in het leiden van een expertisecentrum en met hart voor de publieke zaak. We verheugen ons op de samenwerking met Iris."

Iris studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het Bureau Algemene Bestuursdienst samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor het Openbaar Bestuur. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.