Barbara Solleveld directeur Financieringen bij de Generale Thesaurie bij Financiën

Barbara Solleveld wordt met ingang van 15 maart 2023 benoemd tot directeur Financieringen bij de Generale Thesaurie bij het ministerie van Financiën.

Barbara Solleveld

De overheid is aandeelhouder in een groot aantal bedrijven die een belangrijke rol spelen in de Nederlandse economie en maatschappij. Bedrijven zoals NS, KLM, Gasunie, TenneT, Schiphol, Nederlandse Loterij, Havenbedrijf Rotterdam en een groot aantal financiële instellingen. De directie Financieringen bepaalt het beleid van de overheid als aandeelhouder van de 21 staatsdeelnemingen en ook van de 20 beleidsdeelnemingen waar andere ministeries de rol van aandeelhouder vervullen.

Voor de functie werd gezocht naar een directeur die een serieuze gesprekspartner voor de raden van bestuur en raden van commissarissen van de staatsdeelnemingen zou zijn en een ervaren, coachend en verbindend leidinggevende, met oog voor de verdere ontwikkeling, werkdruk en het werkplezier van het team zelfstandige professionals.

Drs. B. E. (Barbara) Solleveld is momenteel plaatsvervangend directeur Financieringen/hoofd afdeling Deelnemingen bij de Generale Thesaurie. Eerder werkte zij onder meer als hoofd afdeling Arbeidsvoorwaarden bij het directoraat-generaal Politie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, plaatsvervangend hoofd afdeling Studiefinanciering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij de Inspectie der Rijksfinanciën op het ministerie van Financiën. Barbara studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Thesaurier-generaal Christiaan Rebergen: ´Ik ben heel blij met de benoeming van Barbara als directeur Financieringen. Zij brengt veel ervaring mee op het terrein van de staatsdeelnemingen en dat is belangrijk gezien hun toenemend maatschappelijk belang in onder andere de energietransitie. Daarnaast heeft Barbara laten zien een leider te zijn met oog voor haar mensen, voor de relatie met alle stakeholders en voor de opgaves waar het ministerie in den brede voor staat.´

Barbara Solleveld: ´Ik kijk er erg naar uit om met het enthousiaste team verder te werken aan de invulling van het aandeelhouderschap. De staatsdeelnemingen staan in deze turbulente tijd voor vele uitdagingen, zoals de personeelstekorten en de energietransitie. De vraagstukken vragen om een goede verbinding en samenwerking met de deelnemingen en andere stakeholders, zowel buiten als binnen Den Haag. Ik ga met veel energie en plezier aan de slag in deze mooie functie.´

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.