Jeroen van Wingerde manager Accounting bij het Rijksvastgoedbedrijf

Jeroen van Wingerde wordt met ingang van 20 maart 2023 benoemd tot manager Accounting bij het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jeroen van Wingerde

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het RVB beheert ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond met een boekwaarde van circa 7 miljard euro. Gebouwen en terreinen staan nooit op zichzelf. In gesprek met overheden, marktpartijen en inwoners zoekt het RVB altijd naar een bestemming waar de directe omgeving en de samenleving beter van wordt en leveren daarmee een bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en wonen.

Als hoofd van de afdeling Accounting wordt Jeroen verantwoordelijk voor de financiële administratie, de informatievoorziening en het verantwoordingsproces. Daarbij hoort ook de eindverantwoordelijkheid voor de oplevering van het financieel jaarverslag van het RVB. Daarnaast zal Jeroen zich toeleggen op de uitdagingen met betrekking tot ICT-gerelateerde vraagstukken, verbetering van het financiële administratie proces en de totstandkoming van een jaarlijks duurzaamheidsverslag.

J. (Jeroen) van Wingerde is sinds 2019 werkzaam bij de Audit Dienst Rijk als accountdirecteur met portefeuille BZK en JenV. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur Financieel Toezicht bij de Inspectie van het Onderwijs en als directeur Auditdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jeroen is registeraccountant en studeerde daarnaast Information Management aan Universiteit Nijenrode.

Jürgen Jongkind, directeur directie Financiën & Bestuursadvisering: "Voor mijn directie is het heel goed dat Jeroen met zijn rijke ervaring hoofd Accounting wordt. Rechtmatigheid en goed financieel beheer is belangrijk binnen zijn afdeling maar ook voor de rest van het RVB. Zijn achtergrond en kennis zal hij breed kunnen inzetten; ook in mijn MT en buiten mijn directie. Het RVB is continu in ontwikkeling, dus Jeroen zal voldoende uitdaging ondervinden in zijn nieuwe functie. Ik wens hem veel succes."

Jeroen van Wingerde: "In mijn huidige functie bij de ADR heb ik het RVB leren kennen als een professionele en uitdagende organisatie. Ik kijk er echt naar uit om samen met de collega’s van de afdeling Accounting de financiële processen en informatievoorziening van het RVB naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast staat het RVB voor mooie uitdagingen op het gebied van hybride werken en nieuwe duurzaamheidsverslaggeving in het kader van het Klimaatakkoord. Ook hierin kan de afdeling een voortrekkersrol vervullen. Ik word dit jaar 60 en het was mijn wens om in mijn laatste loopbaanstap niet opnieuw directeur te worden, maar een managementfunctie te gaan vervullen.¨

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het RVB. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.