Marnix Alink directeur Juridische Zaken bij Defensie

Marnix Alink is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe directeur Juridische Zaken bij het ministerie van Defensie.

Marnix Alink

Versnelde innovaties en investeringen in personeel en nieuw materieel zijn nodig voor de krijgsmacht van de toekomst. Dat gaat gepaard met juridische uitdagingen. Defensie zal onder meer relatief nieuwe juridische kaders moeten ontwikkelen met Europese- en NAVO-partners. Dit om het gezamenlijk optreden te vereenvoudigen en versnellen.

Die taak vraagt om een stevige, creatieve directeur die oplossingen vindt, zonder de eenheid van rechtsopvatting te verliezen. Op grond van zijn kennis en (leiderschaps)ervaring past Marnix Alink bij het gevraagde profiel. Hij heeft een vermogen tot zelfreflectie, is flexibel en heeft gevoel voor de politiek-bestuurlijke complexiteit van de functie.

Marnix werkte eerder onder meer bij het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Hij is sinds 2018 hoofd van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht bij de directie Juridische Zaken. Daar neemt hij sinds oktober ook de functie van directeur waar. Marnix studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Marnix Alink: “Ik heb Defensie leren kennen als een prachtig departement. De actualiteit van de oorlog in Oekraïne en uitvoering van de Defensienota kenmerken de opgaven voor de komende tijd. Ik kijk ernaar uit daaraan als directeur Juridische zaken mijn bijdrage te leveren!”

Marc Gazenbeek, pSG Defensie: “Ik ben blij met de benoeming van Marnix. Met zijn juridisch en bestuurlijke ervaring binnen en buiten defensie de afgelopen jaren op diverse rechtsgebieden, zijn juridische scherpte, zijn oplossingsgerichte denken en zijn verbindend vermogen, past hij uitstekend bij de doorontwikkeling van de Krijgsmacht de komende jaren.”

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.