Michiel Sweers directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij BZ

Michiel Sweers wordt directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.

Michiel Sweers

Buitenlandse Economische Betrekkingen bevordert een sterke Nederlandse concurrentiepositie, een open wereldeconomie en duurzame globalisering. Het DG helpt Nederlandse bedrijven om in het buitenland op een verantwoorde manier geld te verdienen. De DG houdt de internationale economische ontwikkelingen in de wereld in de gaten en adviseert zowel de bewindspersonen als de mede bestuursraadsleden bij BZ. Hij begeleidt de bewindspersonen bij internationale bijeenkomsten en tijdens parlementaire debatten en overleggen en gaat ook zelfstandig regelmatig naar het buitenland met economische missies of voor overleg. De DG onderhoudt de relaties met het internationale bedrijfsleven onderhoudt en denkt mee over strategische beleidsvorming.

Paul Huijts, secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Michiel brengt grote kennis van economische vraagstukken en het Nederlands bedrijfsleven mee en heeft internationale ervaring. Hij is sterk in het creëren van verbindingen en netwerken tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal, met bijzondere aandacht voor internationale innovatiesamenwerking. Zijn kennis en ervaring zal daardoor voor het DG Buitenlandse Economische Betrekkingen, en voor BZ in het algemeen van grote toegevoegde waarde zijn.”

“De afgelopen jaren hebben we allemaal kunnen ervaren wat de consequenties zijn als internationale handel verstoord raakt. Er liggen dan ook forse uitdagingen op het bord van het directoraat-generaal BEB. Zeker als je ook alle geopolitieke ontwikkelingen en de grote transities in ogenschouw neemt,” aldus Michiel Sweers, “Ik zie ernaar uit om met die uitdagingen aan de slag te gaan, samen met alle medewerkers van de BEB.”

Drs. P.M. (Michiel) Sweers is sinds oktober 2017 directeur Innovatie en Kennis en ook plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij Financiën was hij onder andere plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken en directeur Algemene Fiscale Politiek.

Michiel Sweers behaalde een doctoraaldiploma Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Hij volgde in 2017 het TMG Talent Ontwikkelprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.