Marcel Koeleman afdelingshoofd Ruimte bij IenW

Marcel Koeleman start per 1 februari 2023 als afdelingshoofd Ruimte bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De afdeling Ruimte heeft een coördinerende en regisserende rol bij het implementeren van het Water en Bodem Sturend principe in zowel het eigen beleid als binnen andere beleidsterreinen van de Fysieke Leefomgeving. Het omgaan met de veelheid aan opgaven met een nog kleine bezetting betekent prioriteren waar nodig en het beheersbaar houden van de werkdruk.

Het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) zorgt samen met anderen voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater en voor een verantwoord (mede-)gebruik en ruimtelijke ordening van de zee. En ook voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. DGWB geeft richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid als sturend fundament voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Zo wordt bijgedragen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Drs. M. (Marcel) Koeleman is momenteel werkzaam als unitmanager Advies Milieu & Duurzaamheid bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Na zijn studie Internationaal Agrarische Hogeschool Larenstein is Marcel begonnen bij Staatsbosbeheer. Daarna is hij naast Provincie Noord-Brabant, Provincie Zuid-Holland ook bij Rijkswaterstaat werkzaam geweest met als aandachtsgebieden bodem-, grondwater en afvalstoffen en innovatieprogramma’s zoals Wegen naar de Toekomst, en innovatieprogramma Geluid. Na zijn studie bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmusuniversiteit heeft Marcel vervolgens diverse managementrollen vervult bij DCMR Milieudienst Rijnmond als onder andere hoofd bureau Luchtkwaliteit, hoofd bureau Bodem & Grondwater, unitmanager Advies Milieu en Duurzaamheid en als waarnemend programmamanager Stad en Haven.

René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptie, is blij met deze benoeming: “Marcel is een ervaren en veelzijdige collega die actief de samenwerking zoekt, intern en extern. Hij brengt een frisse blik van buiten met zich mee en beschikt over veel kennis aangaande water en bodem. Met zijn komst geven we het thema ruimte een belangrijke impuls vanuit IenW. Ik kijk ernaar uit om samen met Marcel te bouwen aan het verhaal van water en bodem als sturend principe in het ruimtelijk domein.”  

Marcel Koeleman: “Heel mooi om de gelegenheid te krijgen om samen met René en het team een gezamenlijk en daarmee verbindend verhaal te maken. Om in samenwerking met en voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Nederland te kunnen werken aan een gezond en toekomstbestendig Nederland. Blijven nadenken over je maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheid betekent dat je steeds nieuwsgierig blijft naar vernnieuwing in hoe we ons gemeenschappelijk belang kunnen dienen in een combinatie van uitstekende inhoud, aansprekende attitude en stimulerende actie. Ik heb er erg veel zin in”.

Deze vacature is ontstaan door herindeling van het Directoraat-Generaal Water en Bodem. 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.