Melhat Kurt afdelingshoofd Rivieren en Deltafonds bij IenW

Melhat Kurt is per 9 januari 2023 gestart als afdelingshoofd Rivieren en Deltafonds bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De afdeling Rivieren en Deltafonds is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Programma Integraal Riviermanagement, het tot uitvoering laten komen van concrete rivierprojecten, grote uitvoeringsprojecten zoals de Afsluitdijk, het opdrachtgeverschap van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), instandhouding van het hoofdwatersysteem (HWS), het ontwikkelplan Assetmanagement en de brede advisering en coördinatie van de bekostiging van het water- en bodembeleid.

Het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) zorgt samen met anderen voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater en voor een verantwoord (mede-)gebruik en ruimtelijke ordening van de zee. En ook voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. DGWB geeft richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid als sturend fundament voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Zo wordt bijgedragen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Mevrouw drs. M. (Melhat) Kurt is momenteel werkzaam als tijdelijk extra MT-lid bij de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptie en Bestuur bij IenW. Na haar studie Bestuurskunde in Nijmegen en Rotterdam is Melhat begonnen bij het Merletcollege Cuijk. Daarna heeft zij kort gewerkt in de ggz-sector, waarna zij de overstap maakte naar het ministerie van IenW. Vervolgens werkte Melhat bij diverse onderdelen van IenW als onder andere beleidsadviseur, financieel adviseur en bestuursadviseur van de bewindspersonen.

Ingeborg, waarnemend directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie, is blij met deze benoeming: “Melhat sluit met haar bestuurlijke ervaring en financiële achtergrond heel goed aan bij de opgave voor de afdeling Rivieren en Deltafonds. Met Melhat krijgen we een leidinggevende die met een frisse blik en verbindende stijl de nieuwe afdeling gaat vormgeven en daarbij oog en aandacht heeft voor de interne en externe omgeving. Met haar ervaring als trekker van de Water Bodem Sturend brief heeft ze haar kwaliteiten laten zien in het aansturen van complexe processen. Met haar drive tot samenwerken en resultaten halen zal ze een belangrijk bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe directie kunnen leveren.”

Melhat Kurt: “De afgelopen periode heb ik met veel plezier gewerkt binnen DGWB. Gedreven en enthousiaste collega’s, een DG die volop in beweging is en de enorme opgave voor Water en Bodem die urgenter is dan ooit. Ik heb er veel zin in om in mijn nieuwe rol samen met de collega’s hieraan te werken, in goede samenwerking met alle betrokken partijen.”

Deze vacature is ontstaan door herindeling van het Directoraat-Generaal Water en Bodem. 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.