Marieke Spijkerboer directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij IenW

Marieke Spijkerboer wordt per direct benoemd tot directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Marieke volgt Esther de Kleuver op, zij is per 1 januari 2023 benoemd tot inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De thema’s waaraan de ruim 120 medewerkers van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie werken, zijn van groot belang voor ons land en staan volop in de belangstelling. Één van de uitdagende opgaves is het realiseren van een circulaire economie. Daarvoor is het Nationaal Programma Circulaire Economie opgesteld dat de transitie richting moet geven. Een andere opgave is het onverminderd werken aan een duurzame leefomgeving waarin onder andere geluids- en geuroverlast worden tegengewerkt en verminderen.

Drs. P.M. (Marieke) Spijkerboer werkt sinds 2018 als plaatsvervangend directeur van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie. Sinds september 2022 nam zij waar als directeur. Daarvoor was zij zes jaar plaatsvervangend directeur Asiel Bescherming bij de IND. Tussen 2002 en 2012 had zij verschillende (leidinggevende) functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Marieke begon haar loopbaan bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Zij heeft het kandidatenprogramma van de ABD doorlopen. Marieke studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marieke Spijkerboer: “Met heel veel plezier ga ik mij nu inzetten als directeur van de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie. De afgelopen jaren ben ik geïnspireerd geraakt door de drijfveren, het doorzettingsvermogen en het lef van mensen om ons heen die de eerste stappen zetten naar een duurzame wereld. Daarnaast raakt de machteloosheid mij die sommige mensen ervaren. Gaat het ons nog wel lukken, vragen zij zich af. Samen met de medewerkers van de directie en de partijen om ons heen, ga ik daar graag mee aan de slag. Door te laten zien waar we vanuit de directie al mee bezig zijn en wat er al mogelijk is. En ook door goed te achterhalen bij onze mede-overheden en bij de bedrijven waar nog knelpunten zijn en door na te denken of en hoe we die kunnen oplossen. Want voor mij staat vast dat we samen echt een gezond, schoon en circulair Nederland, en dus een toekomstbestendig Nederland, kunnen realiseren.”

Afke van Rijn: “Ik zie ontzettend uit naar de samenwerking met Marieke. De afgelopen jaren heeft zij al vormgegeven aan de plannen voor de circulaire economie in ons land. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij, met haar drive en ervaring en met de hulp van haar medewerkers, de transities die nodig zijn om onze leefomgeving duurzamer te maken, helpt te realiseren.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.