Alwyn Braaf korpschef Korps Politie Caribisch Nederland

Alwyn Braaf is per 13 januari 2023 geïnstalleerd als korpschef Korps Politie Caribisch Nederland.

Alwyn Braaf

Het korps Politie Caribisch Nederland heeft tot taak de orde, veiligheid en leefbaarheid op de drie bijzondere gemeentes Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bewaken, te handhaven en te bevorderen. De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland is korpsbeheerder van dit politiekorps. De korpschef heeft de algehele leiding van KPCN en is eindverantwoordelijk voor alle zaken betreffende het korps, waaronder ook de zorg voor het financieel en personeel beheer.

Alwyn Braaf startte zijn loopbaan in 1997 bij het korps en was sinds 2017 hoofd opsporing bij KPCN. In de tweede helft van 2022 was Alwyn een half jaar toegevoegd aan het MT van de eenheid Rotterdam van de Nederlandse politie. Door zijn lange staat van dienst bij KPCN kent hij het korps en de regio goed.