Jan Rosch MT-lid Natuurvergunningen, Aansturing & Financiën bij LNV

Jan Rosch wordt per 1 maart 2023 MT-lid Natuurvergunningen, Aansturing & Financiën bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Het directoraat-generaal Natuur en Visserij (DG NV) streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren. Daarbij zet het DG zich in voor een economisch en ecologisch duurzame visserij. Het MT-lid Natuurvergunningen, Aansturing & Financiën geeft sturing aan een team dat, namens het bevoegd gezag voor de wet Natuurbescherming, vergunningaanvragen beoordeelt. Daar waar nodig, is het MT-lid de sparringpartner voor de bewindspersonen en externe stakeholders. Ook geeft het MT-lid sturing aan het team Aansturing en Financiën. Belangrijke opgave is de stroomlijning en coördinatie van de processen vanuit de stafdirecties van LNV voor het DG NV. Als leidinggevende stuurt het MT-lid op soepel draaiende teams, onderlinge verbinding en een prettige werkomgeving. Leidinggevende ervaring en beleidservaring in een complex speelveld als ook ervaring met Vergunningendossiers zijn hierbij essentieel.

Sinds 2017 is mr. J.L. (Jan) Rosch MT-lid bij de directie Transitie Diepe Ondergrond, cluster Mijnbouwvergunningen. Daarvoor had hij verschillende leidinggevende functies bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de provincie Utrecht, waaronder leiding geven aan verschillende teams Vergunningverlening. Jan studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Jan Rosch: “Een veilige en gezonde leefomgeving is een belangrijke pijler voor het algemeen welzijn van de mensen in Nederland. Vergunningen leveren hier een grote bijdrage aan. Ik voel me senang bij het leiding geven aan vergunningverleners en wil dat zaken goed geregeld worden. De combinatie van de verantwoordelijkheid voor Vergunningverlening en Staftaken spreekt mij erg aan. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.”

Nanou Beekman, directeur Grote Wateren en Visserij: “Ik ben heel blij dat Jan het MT NV komt versterken. Met Jan halen we een ervaren manager binnen, met ervaring op complexe vergunningentrajecten, ervaring op het stroomlijnen van processen én met oog voor de ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.