Janneke Toussaint manager Digitale Economie bij de Autoriteit Consument en Markt

Janneke Toussaint wordt per 13 februari 2023 benoemd als manager Digitale Economie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Janneke Toussaint

Als manager van één van de vijf teams van de directie Consumenten gaat Janneke leidinggeven aan het team met het accent op de digitale economie. Bescherming van consumenten in de digitale economie, misleiding van consumenten, dark patterns en ongeoorloofde beïnvloedingstechnieken, het effectief aanpakken van bedrijven die over de schreef gaan en het vernieuwen van het toezicht in lijn met nieuwe Europese wetgeving zijn thema’s waar Janneke met haar team een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.

Edwin van Houten, directeur consumenten: “Janneke is met haar achtergrond als psycholoog en haar ervaring met consumentenbescherming echt een aanwinst voor de directie Consumenten. We willen mensen en bedrijven beschermen tegen online misleiding en manipulatie zodat iedereen de vruchten kan plukken van de digitale economie. Gedragsinzichten spelen daarbij een steeds belangrijker rol. Ook de Europese ervaring van Janneke is zeer welkom nu we nieuwe Europese regelgeving gaan implementeren in het toezicht op digitale dienstverleners.”

Janneke Toussaint: “Het verbeteren van consumentenbescherming door toepassing van gedragsinzichten had mijn focus de afgelopen jaren. Ik kijk er nu erg naar uit om hier met de collega’s binnen de ACM verder mee aan de slag te gaan. Een goed en met plezier samenwerkend team, maar ook samenwerking met toezichthouders in andere lidstaten, en bij de Europese Commissie worden belangrijke bouwstenen voor effectief en innovatief toezicht. Daarbij zie ik ook een goede verbinding met marktpartijen als onmisbaar. Ik ga met veel enthousiasme en energie aan de slag in deze mooie functie.”

Janneke is sinds 2014 coördinerend beleidsmedewerker en clustercoördinator Consumentenbescherming bij het ministerie van Financiën. Ook heeft ze aan de wieg gestaan van het Gedragsnetwerk Financiën. Daarvoor werkte ze als strategisch beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten. Ze begon haar carrière als onderzoeker en promovendus aan de TU Delft. Janneke studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Autoriteit Consument en Markt. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.