Quirine van der Hoeven hoofd afdeling Kennisverbindingen en Kenniseconomie bij OCW

Quirine van der Hoeven wordt per 1 februari 2023 hoofd afdeling Kennisverbindingen en Kenniseconomie bij de directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Quirine van der Hoeven

De directie Kennis levert een bijdrage aan beter beleid op alle OCW-terreinen en is de brede strategische adviseur van zowel de ambtelijke en politieke top als de individuele beleidsdirecties. De directie is verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van kennis in den brede op maatschappelijke, economische, politieke en technologische ontwikkelingen. Het betreft onder meer wetenschappelijke en economische onderbouwing van beleid, indicatoren en ramingen en het verbinden van uiteenlopende beleidstrajecten om zo het strategische vermogen van OCW te verstevigen. Directie Kennis draagt samen met de beleidsdirecties zorg voor de totstandkoming en het onderhoud van het departementale onderzoeksprogramma en is verantwoordelijk voor de OCW-Kennisagenda. Verder neemt de directie het voortouw in de digitale transformatie van het ministerie en geeft daarin het goede voorbeeld. Verder behartigt de directie het overkoepelend informatievoorzienings- en digitaliseringsbeleid. Ook bevordert de directie goed projectmatig en programmatisch werken binnen het hele ministerie via de Projectenpool.

Quirine is sinds oktober 2022 waarnemend hoofd afdeling Kennisverbindingen en Kenniseconomie. Hiervoor heeft ze bij dezelfde directie als coördinerend strategisch adviseur gewerkt. Van 2017 tot en met 2021 was zij gedetacheerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte zij als hoofd Pers en Culturele Zaken op de ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul. Van 2009 tot en met 2016 vervulde Quirine verschillende functies bij de directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Quirine studeerde Cultuur- en wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en ze promoveerde bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Quirine van der Hoeven: “Ik kijk ernaar uit om de komende jaren leiding te mogen geven aan de gedreven groep mensen van de afdeling Kennisverbindingen en kenniseconomie. Vanuit deze rol ga ik werken aan het versterken van de verbindingen tussen kennis en beleid en bijdragen aan beter onderbouwd en meer lange termijn OCW-beleid; een complexe, maar in deze tijd broodnodige missie.”

Fons Dingelstad: “Quirine is een talentvolle leidinggevende. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Quirine de strategische functie van de afdeling K2 verder gaat versterken. Met haar achtergrond en ervaring is zij in staat om een cultuur van kennis en evaluatie binnen het ministerie verder tot ontwikkeling te brengen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.