Sandor Gaastra secretaris-generaal bij EZK

Sandor Gaastra wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2023.

Sandor Gaastra

De secretaris-generaal van EZK geeft met de collega-bestuursraadleden leiding aan het departement dat midden in de actualiteit staat met permanente maatschappelijke en politieke aandacht. Denk aan de klimaat- en energie-opgave, de versterking van het verdienvermogen van Nederland, de ontwikkeling van de digitale economie, de afbouw van de gaswinning en de aanpak van de gevolgen van de aardbevingen in Groningen.

Sandor Gaastra: ´EZK staat voor een opdracht die mij persoonlijk zeer motiveert: een sterke, eerlijke en duurzame economie, die Nederland in meerdere opzichten welvaart brengt. In de baan van SG komt veel van wat ik tot nu toe heb gedaan en inspirerend gevonden heb bij elkaar´, aldus Sandor Gaastra. ´EZK moet met een veelheid van stakeholders leiding nemen in een aantal van de grootste transities in onze samenleving: klimaat en energie, digitalisering, een nog innovatiever en concurrerender economie, een duurzame industrie van strategisch belang. Transities die zowel een nationale als internationale aanpak vergen. Dat vraagt om een ministerie dat niet alleen ¨klaar is voor de toekomst¨, maar ook in staat is die toekomst mede vorm te geven.´

´Met Sandor Gaastra krijgt EZK een ervaren bestuurder als secretaris-generaal´, aldus Gert-Jan Buitendijk, secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken en vacaturehouder voor deze functie. ´Hij heeft veel verschillende ervaring opgedaan binnen de Rijksdienst en heeft als directeur-generaal Klimaat en Energie laten zien dat hij samen met veel stakeholders, waaronder het bedrijfsleven, goede resultaten kan behalen. Hij is een bestuurder die betrokken is bij de mensen in de organisatie. Hij heeft goed zicht op grote opgaven waar het departement van EZK voor staat en weet welke ontwikkeling daarvoor nu nodig is in de EZK-organisatie. Van Sandor weet ik dat hij daarnaast de ambitie heeft om samen met de collega-SG’s te werken aan een rijksoverheid die dichter bij de burgers en bedrijven staat.´

Mr. A.F. (Sandor) Gaastra was sinds september 2016 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken, en bij de totstandkoming van het ministerie van Economische zaken en Klimaat vanaf 2018 directeur-generaal Klimaat en Energie. Daarvoor was hij directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde hij onder andere de functies van plaatsvervangend directeur-generaal Veiligheid en plaatsvervangend directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van EZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.