Bas Pulles projectdirecteur Delta Rijn Corridor bij EZK

Bas Pulles is benoemd als projectdirecteur Delta Rijn Corridor binnen het directoraat-generaal Klimaat & Energie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Hij start per 1 februari 2023.

Bas was tot in 2021 plaatsvervangend ambassadeur in China. Na zijn terugkomst naar Nederland heeft hij directeur Kernprocessen bij RVO waargenomen. Afgelopen jaar was hij directeur/kwartiermaker directie realisatie energietransitie bij directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGK&E).

De Delta Rijn Corridor is een publiek private samenwerking en bestaat uit buisleidingen door Nederland en Duitsland voor diverse stoffen ter vervanging van olie, gas, steenkool en nafta. Het doel is de Delta Rijn Corridor te realiseren in 2026. Bas heeft aan Nyenrode Business Administration gestudeerd.

Marc Hoenders, directeur Realisatie Energietransitie: ‘De Delta Rijn Corridor is een uniek project dat de potentie heeft om door middel van grootschalig internationaal energie en grondstoffentransport een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van industrieclusters. Als Rijk hebben we gekozen voor een proactieve rol zodat deze publiek private samenwerking een succes kan worden. Met Bas halen we een ervaren directeur aan boord die verbindend is en ruime ervaring heeft met internationaal stakeholdermanagement. Bas heeft eerder laten zien dat hij in complexe omgeving kan opereren en resultaten kan boeken. We kijken uit naar zijn komst.’

Bas Pulles: ‘Ik zie het als een uitdaging om vanuit de brede publieke rol steeds te zoeken naar oplossingen om knelpunten weg te nemen om de Delta Rijn Corridor te realiseren binnen een ambitieus tijdspad. Dit vergt een hands-on en resultaatgerichte aanpak waar ik mij goed in herken.’

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.