Lonneke van Sleuwen directeur concerndirectie Innovatie en Strategie bij de Belastingdienst

Lonneke van Sleuwen is benoemd tot directeur concerndirectie Innovatie & Strategie bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Lonneke van Sleuwen

De concerndirectie Innovatie & Strategie (I&S) heeft als missie het versterken van het strategisch en innovatief vermogen en de kennisbasis van de Belastingdienst. Op deze manier draagt de concerndirectie I&S bij aan een toekomstbestendige en wendbare Belastingdienst, die in verbinding staat met de omgeving, kennis heeft van externe ontwikkelingen en leert door innovatie en experimenten. Deze kaderstellende directie signaleert en adresseert thema’s die in de toekomst impact hebben op de Belastingdienst en verbindt deze met de urgente vraagstukken van vandaag.

Drs. L.M (Lonneke) van Sleuwen werkt sinds september 2019 als waarnemend directeur bij de concerndirectie I&S, sinds september 2018 was zij plaatsvervangend directeur bij deze directie. Daarvoor vervulde zij diverse managementfuncties bij de Informatievoorziening-organisatie van de Belastingdienst (IV) op het terrein van de IT-voortbrenging. Lonneke van Sleuwen studeerde Spaanse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna volgde ze een Master in Compliance Design and Management aan de TU Delft.

Plaatsvervangend directeur-generaal Janet Helder over de benoeming: "Ik ben blij dat Lonneke haar goede werk voor de Belastingdienst officieel voortzet als directeur concerndirectie Innovatie en Strategie. Ze heeft in de afgelopen periode laten zien continu gericht te zijn op de toekomst van de Belastingdienst. Door het uitwerken van de visie, scenario’s voor de langere termijn en concrete adviezen in het kader van langetermijndoelen, verbindt Lonneke de huidige praktijk met de praktijk van de Belastingdienst van de toekomst. Het is mooi om te zien dat bij Lonneke burgers en bedrijven altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn en centraal staan bij alle keuzes die we maken."

Lonneke van Sleuwen: “Met veel plezier zet ik mijn werk voort als directeur van de concerndirectie Innovatie en Strategie. Samen met de collega’s van de directie en in verbinding met partijen binnen en buiten de Belastingdienst en het ministerie van Financiën werk ik aan vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen. Dit doen we door het signaleren, analyseren en agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen die impact op de Belastingdienst (gaan) hebben, dit door te vertalen in scenario’s voor de lange termijn, visie te ontwikkelen, te adviseren over de koers van de organisatie, onderzoek te doen naar de behoeften, opvattingen en het gedrag van burgers en bedrijven en het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Op deze manier werk ik samen met de directie aan een toekomstbestendige en wendbare Belastingdienst die in staat is om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Ik blijf mij hier als directeur van de concerndirectie Innovatie en Strategie met veel enthousiasme voor inzetten.”

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, want de organisatie had al een geschikte kandidaat.