Irene Coenen hoofd afdeling Faciliteiten- en Huisvestingsbeleid bij BZK

Irene Coenen wordt per 15 maart 2023 hoofd afdeling Faciliteiten- en Huisvestingsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Irene Coenen

De afdeling Faciliteiten- en Huisvestingsbeleid heeft een aantal fikse actuele opgaven, zoals Hybride Werken, de coördinatie van de spreiding van de Rijkswerkgelegenheid en het realiseren van de doelen op het terrein van duurzaamheid. In de komende jaren verandert het gebruik van rijkskantoren en wordt de kantoorruimte in kwantitatieve en kwalitatieve zin aangepast. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor zowel de vastgoedportefeuille als de inrichting en facilitaire ondersteuning binnen kantoren.

Irene Coenen is op dit moment manager Bureau directeursondersteuning en afdeling Bedrijfsvoering bij de directie Toeslagen van het ministerie van Financiën. In de periode 2015-2019 was zij hoofd Bureau DG Overheidsorganisatie en transitiemanagers bij het ministerie van BZK. Daarvoor vervulde zij de functie van programmanager Wetgeving digitale overheid bij hetzelfde directoraat-generaal van BZK.

Irene studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente en daarvoor Verwaltungswissenschaft aan de Universität Konstanz.

André Weimar, directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk: ´Irene is door haar kennis en ervaring in de rijksdienst in de brede zin en met name in het domein in de bedrijfsvoering de juiste match voor de goedlopende en drukke afdeling Facilitair en Huisvesting. Zij sluit goed aan bij de open en op samenwerking gerichte cultuur van onze directie en we zijn in onze nopjes met haar komst.´

Irene Coenen: ´Het huisvestings- en facilitair beleid zijn door de gewenste verduurzaming en het hybride werken in een nieuw licht komen te staan. Ik verheug me er zeer op om met de bevlogen collega’s van de directie IFHR deze opgave vorm te geven en daarmee de primaire opgaven van het Rijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik zal actief verbinding zoeken met de partners in het veld en mijn ervaring inzetten om dit verder te brengen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid in samenwerking met Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.