Andrea van ’t Verlaat programmadirecteur Versterken Ketens bij SZW

Andrea van ’t Verlaat wordt per 16 maart 2023 directeur van het programma Versterken Ketens binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SZW kent steeds meer beleidsopgaves die in samenwerkingsketens van publieke dienstverleners worden opgepakt. Denk aan de inburgeringsketen, schuldenketen en de kinderopvangketen. Samenwerken in een keten om een gezamenlijk doel te bereiken is complex, vooral als dat doel het individuele organisatiebelang overstijgt. Om de dienstverlening te versterken, streeft SZW er naar de ketens waaraan zij deelneemt zo effectief mogelijk in te richten. Als programmadirecteur heeft Andrea samen met haar team de taak om in samenwerking met de beleidsdirecties SZW-breed ketens te versterken. Zij zal blijven bewaken dat het sturen op ketens geen techniek wordt, maar dat het doel is en blijft om als overheidsorganisaties samen de maatschappelijke opgaven te realiseren voor iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening binnen de ketens.

Jan IJzerman, directeur Stelsel en Volksverzekeringen: “Vanuit SZW zijn we erg blij met de komst van Andrea. Zij brengt veel uitvoeringservaring mee met het werken in ketens, bouwt gemakkelijk aan een duurzame relatie met de vele betrokken partijen en is in staat om vanuit het perspectief van de inwoners van Nederland te kijken.”

Andrea van ’t Verlaat: “Graag zet ik mijn ervaring met dienstverlening en ketensamenwerking in om de SZW-ketens te versterken. Deze ketens zijn heel verschillend. Het is een mooie uitdaging te zoeken naar gemeenschappelijke bouwstenen en tegelijkertijd rekening te houden met het unieke karakter van elke keten. Ik zie ernaar uit om samen met mijn programmateam, de directies van SZW en de ketenpartners te werken aan het verbeteren van de dienstverlening.”

Andrea vervult interim opdrachten binnen de Belastingdienst. Nu is zij programmamanager Toekomstig Stelsel Box 3 en recentelijk was zij ketenmanager Inkomensheffingen. Eerder was ze directeur Kanaal- & Ketenregie bij Klantinteractie & -Services en vervulde ze meerdere managementposities. Andrea studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en Information Management and Sustainable Change aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DG ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.