Gerald Enting MT-lid Directie Juridische Zaken/Openbaarheid van Bestuur bij Financiën

Gerald Enting is per 1 februari 2023 benoemd tot MT-lid Directie Juridische Zaken/Openbaarheid van Bestuur bij het cluster van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

De directie Juridische Zaken is de huisjurist van het ministerie van Financiën en bestaat uit circa 60 juristen uit verschillende disciplines verdeeld over drie afdelingen: Privaatrecht, Publiekrecht en Openbaarheid van Bestuur. Gerald zal leiding geven aan de afdeling Openbaarheid van Bestuur, bestaand uit een team van 30 medewerkers. Binnen deze afdeling is het onderwerp informatievoorziening op grond van de Wet open overheid belegd. De afdeling behandelt onder andere verzoeken om informatie van burgers, studenten, wetenschappers en journalisten en is verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende bezwaar- en beroepsprocedures.

Marijke Bogtstra, directeur Juridische Zaken: “DJZ is verheugd over de benoeming van Gerald: openbaarheid is een veeleisend onderwerp waarover iedereen een opvatting heeft. Gerald zorgt met zijn ervaring, talent voor verbinding en oog voor (ook onorthodoxe) oplossingen, voor een verdere opschaling van de organisatie. Dit in combinatie met zijn intrinsieke aandacht voor ontwikkeling en welzijn van medewerkers, maakt hem tot de juiste man op de juiste plek op het juiste moment.”

Gerald Enting, MT-lid Juridische Zaken/Openbaarheid van Bestuur: “Openbaarheid en transparantie is een fascinerend onderwerp dat momenteel sterk in beweging is. Wat ik daarbij zo boeiend vind is de veelzijdigheid en diversiteit van de hiermee samenhangende vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe willen wij als Financiën in verbinding staan met de samenleving, welke technologie kan ons daarbij helpen en hoe kunnen wij het wettelijk kader zo goed en snel mogelijk toepassen met oog voor alle belangen? Ik kijk er erg naar uit om dit onderwerp samen met mijn bevlogen collega’s verder te brengen”

Gerald is sinds april 2022 waarnemend hoofd Openbaarheid van Bestuur bij de directie Juridische Zaken. Hiervoor was hij twee jaar teamleider Klantmanagement bij de Douane en daarvoor was Gerald werkzaam bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen als plaatsvervangend hoofd Exportkredietverzekeringen. Ook heeft Gerald meerdere jaren in Brussel gewerkt, onder meer in het Europees Parlement. Gerald behaalde een master Algemene Economie en een master Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen respectievelijk de Open Universiteit.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld.  Na een zorgvuldige procedure is deze het ook geworden. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie van Financiën.