Pieternel Smit directeur Communicatie, personeel en recht bij Rijkswaterstaat

Pieternel Smit start 15 februari 2023 als directeur Communicatie, personeel en recht bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Pieternel Smit

De directie Communicatie, personeel en recht zorgt voor een diversiteit aan dienstverlening op de domeinen HRMO, communicatie en juridisch. De directie bestaande uit 350 medewerkers staat voor het behoud van de kwaliteit en het wendbaar meebewegen in de doorontwikkeling van de dienstverlening met wat Rijkswaterstaat nodig heeft in het dynamische in- en externe krachtenveld zoals het stikstofvraagstuk, omgevingswet, transparante overheid en schaarste op de arbeidsmarkt.

Frank Schrover, hoofdingenieur-directeur Corporate Dienst: “Pieternel is helder in haar sturing en geeft daarbinnen ruimte aan haar medewerkers om tot aansprekende resultaten te komen.¨

Pieternel Smit: “Ik heb heel veel zin om in deze spannende en uitdagende functie van directeur Communicatie, personeel en recht aan de slag te gaan. De opgaven waar deze directie en de Corporate Dienst voor verantwoordelijk zijn, staan stuk voor stuk in de belangstelling. Tijdens de recente waarneming heb ik veel bevlogen en talentvolle collega’s ontmoet. Ik verheug mij erop om gezamenlijk met de collega’s deze opgaven te realiseren en kijk uit naar onze samenwerking.”

Pieternel is nu afdelingshoofd BJV expertise en RWS advocaten bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Zij studeerde civiel recht aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens vervulde zij diverse functies op het financiële, inkoop en juridische domein bij Akzo Pharma, het voormalige ministerie Verkeer & Waterstaat en bij Rijkswaterstaat.

De werving en selectie van deze procedure is gedaan door bureau Colourful People. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen mocht solliciteren.