Christa Klijn programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering bij SZW

Christa Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Christa Klijn

Nederland kent een groot aantal publieke opgaven. De programma-directeur-generaal WaU zal een programma aanjagen om overheidsbreed te komen tot nog betere publieke dienstverlening, waarbij zichtbaar wordt wat het beleid betekent en of de uitvoering in staat is om burgers en ondernemers op de juiste manier tegemoet te treden: zorgvuldig, snel en met de menselijke maat.

“Vanuit mijn rol binnen de uitvoering heb ik in de praktijk ervaren hoe belangrijk het is dat mensen echt geholpen worden als zij aankloppen bij de overheid. Te vaak nog blijkt dat het vertrouwen van de burger hierbij op de proef wordt gesteld”, aldus Christa Klijn, “Ik kijk er daarom naar uit om in de breedte van de publieke sector, centraal en decentraal, samen met politiek, beleid en uitvoering invulling te geven aan het verder verbeteren van onze publieke dienstverlening."

Krista Kuipers, plaatsvervangend secretaris-generaal SZW: “Christa kan met haar brede uitvoeringservaring, verbindende kwaliteiten en oog voor de verschillende perspectieven, waarbij ze waar nodig ook bestaande patronen zal doorbreken, verschil maken in de overheidsbrede beweging van Werk aan Uitvoering vanuit de drijfveer om de publieke dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren.”

Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn werkt sinds 2017 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg, waarvan de laatste jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor was ze onder andere directeur Operations Pensioenen bij Nationale Nederlanden en Chief of Staff Insurance Europe bij de ING Groep. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kende ze al langere tijd als lid van de audit committee van SZW.

Christa studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Recent volgde ze het ABD TMG Talent Ontwikkel Programma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.