Henriëtte ten Berge MT-lid Versterken en Perspectief Groningen bij EZK

Henriëtte ten Berge wordt vanaf 1 april 2023 MT-lid Versterken en Perspectief Groningen (VPG) binnen het Programma-DG Groningen en Ondergrond (P-DG GO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Henriëtte gaat bijdragen aan een speerpunt van het kabinet: naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen een veilig huis bieden aan alle Groningers en zorgen voor een sociaal en economisch perspectief voor Groningen. Als MT-lid gaat zij leiding geven en sturing aan een team dat dagelijks werkt aan oplossingen voor deze complexe vraagstukken. Zij zal dit samen gaan doen met gemeenten, provincie, Rijkspartners en andere publieke en private partners.

In samenwerking met de regio gaat Henriëtte werken aan de Toekomstagenda Groningen, die concreet inhoud moet krijgen. Het gaat om een agenda waarin duidelijke afspraken komen over het economisch profiel van de regio en de inzet op duurzame energievoorziening, een infrastructuur die past bij die ambities, de inzet van campussen voor onderwijs en arbeidsmarkt en afspraken over het gebruik van de ruimte.

Norbert van den Hove, directeur Versterken en Perspectief Groningen: “Ik ben enorm blij met de komst van Henriëtte bij de Directie VPG. Henriëtte zal een echte toegevoegde waarde zijn in het MT van onze directie en ik kijk er naar uit samen te bouwen aan de opgave waar we voor staan. Samenwerken met de Groningers is daarbij een rode draad, en Henriëtte brengt veel ervaring mee uit de regionale praktijk bij de provincie Utrecht. Ze heeft ervaring bij de SER en het Rijk, is gedreven en strategisch en houdt ervan met veel verschillende partijen dingen voor elkaar te krijgen. Samen met Henriëtte kunnen we verder bouwen aan een gedeelde visie waar we het voor doen: een goed toekomstperspectief voor de Groningers. Ik kijk daar erg naar uit.”

Henriëtte ten Berge: “Als van oorsprong Groningse ga ik me heel graag inzetten voor de ingewikkelde opgaven in Groningen en voor de Groningers. Ik kijk er naar uit om met een team van gemotiveerde en betrokken mensen de verbinding te versterken tussen Groningen en Den Haag en samen bij te dragen aan een goed en duurzaam toekomstperspectief van en voor de regio.”

Henriëtte werkt op dit moment als manager van de afdeling economie bij de Provincie Utrecht. Zij is eindverantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke opgave om te komen tot een duurzame en gezonde economie voor de regio, als ook voor de mensen en daarvoor benodigde financiën. Hiervoor heeft zij onder andere bij de Sociaal Economische Raad gewerkt als senior beleidsmedewerker bij de directie Economische Zaken en als persoonlijk medewerker van de voorzitter.

Henriëtte studeerde Beleidsgerichte Economie en Bestuur- en Organisatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van EZK. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.