Jacqueline Snoeker MT-lid, tevens plv. directeur Ondernemingsklimaat bij EZK

Jacqueline Snoeker wordt per 6 februari 2023 MT-lid en tevens plaatsvervangend directeur Ondernemingsklimaat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jacqueline Snoeker

De directie Ondernemingsklimaat heeft tot taak te zorgen voor een uitstekend ondernemingsklimaat voor kleine en grote ondernemingen, voor familiebedrijven en zzp-ers, voor startups en scale-ups. Dat doen we door de randvoorwaarden voor ondernemen te verbeteren. Belangrijke aspecten in de opgave van Jacqueline zijn het voor ondernemers makkelijker maken om financiering te vinden bijvoorbeeld door de versterking van de samenwerking met bancaire en niet-bancaire financiers. Maar ook door het versterken van de mogelijkheden om risicodragend kapitaal aan te trekken.

Mr. J.A. (Jacqueline) Snoeker begon haar loopbaan als managementtrainee bij de ABN AMRO Bank. Aansluitend werkte zij bij Koninklijke Ahold NV in diverse functies, laatst als Sourcing Director Dranken bij Albert Heijn. Vervolgens werkte zij een aantal jaren als zelfstandig ondernemer met een management consultancy bureau voor strategisch advies aan cliënten in binnen- en buitenland, op het gebied van de wijnsector. Jacqueline studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden.

Jacqueline Snoeker: “Het ondernemingsklimaat in Nederland staat momenteel in de volle aandacht. Met mijn ervaring in het internationale bedrijfsleven hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke opgave waar het ministerie zich voor gesteld ziet. Ik zie ernaar uit om samen met alle collega’s van de directie Ondernemingsklimaat deze opgave verder vorm te geven. Daarbij wil ik ook graag actief de verbinding zoeken met alle relevante stakeholders.”

Pieter Waasdorp, directeur Ondernemingsklimaat: “Ik ben heel blij met de komst van Jacqueline. De combinatie van ervaring in het bedrijfsleven en zelfstandig ondernemerschap, ruime leidinggevende ervaring en strategisch inzicht is wat we nodig hebben om het ondernemingsklimaat te versterken.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.