Suzan Braemer hoofd Bureau Directieondersteuning, Communicatie en Directiesecretariaat bij de FIOD

Suzan Braemer is per 1 februari 2023 benoemd tot hoofd Bureau Directieondersteuning, Communicatie en Directiesecretariaat bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) bij de Belastingdienst.

Suzan Braemer

S.M.T (Suzan) Braemer BSc begon haar carrière bij de FIOD als rechercheur. Recenter was zij als kwartiermaker betrokken bij de reorganisatie van de staf van de FIOD. Sinds mei 2022 is Suzan waarnemend hoofd Bureau directieondersteuning.

Suzan Braemer BSc studeerde Bedrijfseconomie aan de Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) in Haarlem, aangevuld met relevante opleidingen op het gebied van opsporing en leiderschap.

Niels Obbink, algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), is blij om Suzan vast te kunnen benoemen in deze functie: “Innovatief samenwerken aan een weerbare samenleving en bestrijding van financiële en fiscale criminaliteit is waar we als FIOD voor staan. Daarvoor is ook integrale strategische advisering, een sterke communicatie en hoogwaardige ondersteuning vanuit het secretariaat nodig. Na haar inzet als kwartiermaker ben ik blij dat Suzan haar bijdrage nu als hoofd Bureau Directieondersteuning, Communicatie en Directiesecretariaat wil voorzetten in het verder vormgeven van deze cruciale staffuncties. Suzan brengt een stevige ervaring mee vanuit de FIOD en heeft laten zien haar kennis en netwerk daarbuiten effectief te kunnen op- en uitbouwen. Vanuit haar brede kijk, nieuwsgierigheid en vermogen om snel te kunnen schakelen heb ik er het volste vertrouwen in dat Suzan de FIOD vanuit deze positie verder zal versterken.”

Suzan: "Ik ben zeer blij met de benoeming. Op deze positie kan ik mijn ervaring en kennis van de FIOD en opsporings-Nederland nog breder inzetten. In nauwe verbinding met de medewerkers van de afdeling en andere collega's, ga ik verder met het doorontwikkelen van de afdeling Bureau directieondersteuning, Communicatie & Directiesecretariaat (BC&D), zodat we als FIOD een nog belangrijkere partner worden voor onze relevante omgeving. Werken aan een rechtvaardige samenleving is voor mij een grote drijfveer om werkzaam te zijn binnen de opsporing, in deze functie kan ik daar een bijdrage aan leveren."

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de FIOD. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze kandidaat het ook geworden.