Natalie Burgers programmadirecteur Regio Deals bij BZK

Natalie Burgers is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot programmadirecteur Regio Deals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De opgave van de programmadirecteur Regio Deals is om te zorgen dat met goede Regio Deals het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (brede welvaart) in de regio beter wordt en de samenwerking tussen Rijk en regio een belangrijke impuls krijgt. Elke Regio is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen. Door Regio Deals werken rijk, provincies, gemeenten samen met bedrijven, kennisinstellingen maatschappelijke organisaties aan de specifieke maatschappelijk opgaven in een regio. De programmadirecteur Regio Deals coördineert de interdepartementale afstemming, versterkt de samenwerking tussen rijk en regio en is eerste aanspreekpunt van de minister van BZK voor de Regio Deals.

Natalie Burgers: “Met Regio Deals werken rijk en regio intensief samen aan de grote maatschappelijk opgaven die in elke regio anders zijn. Voor de komende periode heeft het kabinet opnieuw een bedrag van 900 miljoen gereserveerd. Daarmee kunnen we veel in gang zetten. Maar onze opdracht gaat verder dan die financiële ondersteuning. Die steun zit ook in het elkaar weten te vinden, tussen departementen, gemeenten, provincies, bedrijven en kennisinstellingen. Niets is mooier dan de juiste mensen bij elkaar brengen en daarmee de verschillende opgaven in een stroomversnelling te brengen. Kennis van en inzicht in elkaars manier van denken en werken maakt dingen mogelijk die eerst onhaalbaar leken. Afgelopen jaren heb ik dit al gedaan met het Programma stad en met het programma Regio ’s aan de grens. Al deze ervaring komt heel goed van pas bij deze nieuwe baan.”

Bart-Jan ter Heerdt: “Het is fijn dat Natalie in aansluiting op haar kwartiermakerschap definitief als directeur aan het programma leiding gaat geven. Zij heeft ruime ervaring met en een gedegen visie op het thema “regio’s”. Haar enthousiasme en verbindende kracht maken haar een uitstekende vertegenwoordiger van het Rijk in de regio’s. Ook interdepartementaal weet zij verschillende belangen samen te brengen. Tot slot is zij een fijne collega en ben ik blij met haar in ons MT.”

Drs. N.C.M. (Natalie) Burgers MPA is sinds februari 2022 kwartiermaker/beoogd programma­directeur Regio Deals. Daarvoor was zij hoofd afdeling Regio en Leefbaarheid bij de directie Bestuur, Financiën & Regio’s. Van 2016-2018 was zij plaatsvervangend directeur Programmadirectie Stad.

Natalie studeerde Beleidsgerichte Economie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ook volgde zij de lerarenopleiding Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant en behaalde zij haar Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het Bureau Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vacature is niet breed opengesteld omdat Natalie al kwartiermaker/beoogd directeur was en deze rol naar tevredenheid vervult. Er heeft wel een draagvlakgesprek plaatsgevonden.