Nancy Krooshof-Bakker directeur bij de Dienst Huurcommissie

Nancy Krooshof-Bakker wordt met ingang van 1 april 2023 directeur bij de Dienst Huurcommissie.

Nancy Krooshof-Bakker

De Huurcommissie heeft de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt van een functionele naar een klantgerichte organisatie. Daarbij is de basis gelegd voor dienstverlening waarbij zorgvuldige, onafhankelijke en transparante oordeelsvorming en toegankelijke en snelle dienstverlening aan huurders en verhuurders hand in hand gaan. De Huurcommissie blijft in de komende jaren hieraan verder werken. Tegelijkertijd opereert de Huurcommissie in een markt die een steeds groter beroep op haar doet.

Nancy: ‘Ik ben vereerd dat ik binnenkort leiding mag geven aan de meer dan 100 jaar oude, gezaghebbende, Huurcommissie. Met onafhankelijke geschilbeslechting draagt zij bij aan goed wonen in een gezonde huurmarkt.´

Nancy heeft als Twents bestuurskundige een analytische en beleidsmatige achtergrond. Binnen de VNG heeft ze 10 jaar verschillende adviesmatige en leidinggevende functies bekleed, waaronder MT-lid Bestuur, Veiligheid & Informatie. De afgelopen 10 jaar heeft zij binnen de gemeente Amsterdam aan verschillende uitvoeringsorganisaties leiding gegeven, waaronder de gemeentelijke Belastingdienst en de afdeling Inkomensvoorziening/Sociale dienst. Op dit moment geeft zij, naast laatstgenoemde afdeling, ook leiding aan de doorontwikkeling van de inkomensdienstverlening in Amsterdam als Proceseigenaar Inkomen. Nancy is voorzitter van de Gebruikersraad van Wigo4it, het ICT-samenwerkingsverband van de G4. Zij heeft ook deelgenomen aan Grandstad, het Leiderschapstraject voor het topkader van de G4.

Bestuursvoorzitter Asje van Dijk: ´Nancy Krooshof-Bakker is een persoon met wie het goed samenwerken is. Ze is open, toegankelijk en verbindend. Ik ben getroffen door haar motivatie om de maatschappelijke opgaven die de Huurcommissie heeft, verder door te ontwikkelen. Als huurders en verhuurders er samen niet meer uitkomen, dan staat de Huurcommissie er als laagdrempelige en onafhankelijke geschillenbeslechter. Met Nancy Bakker krijgt onze werkorganisatie een enthousiaste en vaardige nieuwe directeur.´

Plaatsvervangend SG Mark de Boer: ´Met Nancy heeft de Dienst Huurcommissie een enthousiaste betrokken bestuurder gekregen die de bedoeling van geschillenbeslechting door de Huurcommissie kan verbinden met een wendbare en diverse organisatie.´

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD, het ministerie van BZK en de Huurcommissie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.