Marloes Vrenken regiodirecteur midden- en kleinbedrijf Breda en Middelburg bij de Belastingdienst

Marloes Vrenken is per 1 maart 2023 benoemd tot regiodirecteur midden- en kleinbedrijf (MKB) Breda en Middelburg bij de Belastingdienst, ministerie van Financiën.

De directie MKB is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen entiteiten die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren Plus (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst. MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. Een belangrijke opgave in de regio Middelburg en Breda is om invulling te geven aan een wendbare en toekomstigbestendige organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers vanuit beide locaties in verbinding met elkaar betrouwbare en zorgvuldige behandeling blijven verlenen met deskundige en persoonlijke ondersteuning. Dit draagt bij aan effectief toezicht en fraudebestrijding.

Marloes volgt het strategisch leiderschapsprogramma van de Belastingdienst en heeft afgelopen jaar leiding gegeven als plaatsvervangend afdelingshoofd aan de afdeling heffing/omzetbelasting bij de directie Centrale Administratieve Processen van de Belastingdienst. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers was een belangrijke opgave in haar functie. Daarvoor vervulde Marloes de rol van kwartiermaker/afdelingshoofd voor de afdeling bedrijfsvoering MKB en was ze directiesecretaris bij de directie MKB.

Marloes studeerde communicatie- en informatiewetenschappen aan de Univeristeit van Tilburg en heeft deze studie in 2001 afgerond.

Peter-Paul Aalbers: ”Marloes is een enthousiaste en gedreven collega die nieuwsgierig en laagdrempelig is. Ze heeft in diverse advies- en leidinggevende rollen laten zien dat ze zich onderscheidt door haar kracht om verbinding te maken met verschillende doelgroepen in haar omgeving. Als regiodirecteur Breda en Middelburg gaan deze eigenschappen helpen om haar functie daar goed uit te voeren.”

Marloes: “Mijn hart ligt bij uitvoeringsorganisaties met maatschappelijke impact. Ik krijg energie als ik waarde kan toegvoegen aan de opgaven van de Belastingdienst en in het bijzonder aan die van de directie MKB. Met vertrouwen, een open blik en gezonde ambitie kijk ik uit naar de samenwerking in Breda en Middelburg. Duidelijk voor mij is dat het werk begint met vakmanschap en dat ondernemers en hun fiscaal dienstverleners altijd centraal staan. Hieraan lever ik graag een bijdrage.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.