Willemijn Dekker directeur Binnenwerk bij BZK

Willemijn Dekker is per 13 februari 2023 benoemd tot directeur van Binnenwerk, onderdeel van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk).

Medio 2022 zijn er binnen het Rijk 2.160 banen gecreëerd voor collega’s uit het doelgroep register, waarvan Binnenwerk er zo’n 600 heeft gerealiseerd. Maar het Rijk wil meer – in de zomer van 2022 is besloten financiering vrij te maken voor 1500 Binnenwerk-banen. Deze bestuurlijke/politieke opdracht maakt het mogelijk om een fundamentele bijdrage te leveren aan het sociaal akkoord; “5000 duurzame banen bij het Rijk creëren voor collega’s met een arbeidsbeperking vallend onder de wet Banenafspraak”.

Na haar opleiding bestuurskunde en enkele jaren in het bedrijfsleven, had Willemijn Dekker sinds 2008 diverse functies binnen het Rijk. Zoals adviseur bij Rijkswaterstaat, directiesecretaris bij het voormalige UBR en sinds 2017 is Dekker betrokken bij Binnenwerk. Eerst als clustermanager van de Haagse regio en sinds maart 2022 nam ze de functie van directeur Binnenwerk waar. Dekker heeft het accountmanagement bij Binnenwerk opgezet en onderhield contact met alle relevante stakeholders. Binnen de Haagse Rijkspanden is ze een bekend gezicht, ze is altijd vergezeld van haar blindengeleidehond.

Willemijn Dekker: “Ik voel me vereerd dat ik deze prachtige organisatie mag leiden, met nu al ruim zestig teams in heel Nederland. Met veel enthousiasme ga ik samen met alle Binnenwerk-collega’s, opdrachtgevers, partners en rijkscollega’s nog veel meer nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren.”

Marijke van den Broek, Directeur O&P Rijk: “Als O&P Rijk bouwen we mee aan de Rijksoverheid als goede werkgever. Binnenwerk vervult daarin een onmisbare rol als het gaat om meer diversiteit en inclusie. Willemijn brengt binnen O&P Rijk veel kennis, ervaring en enthousiasme op dit gebied. Ik verheug me op de verdere samenwerking met haar.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.