Lonneke Kapoen directeur Advies, Regie en Centrale Autoriteit bij JenV

Lonneke Kapoen wordt met ingang van 1 mei 2023 directeur Advies, Regie en Centrale Autoriteit bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lonneke Kapoen

De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (ARC) levert expertise aan het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen, maar bovenal in samenwerking met alle organisaties, zoals DJI, Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, CJIB, OM, ZM, Politie. Bovendien is de directeur verantwoordelijk voor de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA) en kent deze een belangrijke verbindingsfunctie bij internationale kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.

Eric Bezem: “Ik ben heel blij dat Lonneke met haar energie, brede ervaring en slagkracht het DG komt versterken. Lonneke is samenwerkingsgericht en met haar open en nieuwsgierige houding zal ze zowel binnen als buiten het DG worden gewaardeerd.”

Lonneke Kapoen: “Laat beleid werken, dat is mijn motto. Zonder goed beleid geen impact. Wat mooi om in deze functie de brug te slaan tussen beleid en uitvoering binnen de keten van straffen en beschermen. Ik zie ernaar uit om een bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving. In deze functie kan ik de voorwaarden scheppen en dé verbindende rol vervullen voor een goede doorvertaling van politiek en beleid naar uitvoering en andersom. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s op zowel departement als met alle partners daarbuiten."

Lonneke Kapoen is sinds 2017 werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op dit moment als afdelingsmanager Uitvoeringsbeleid waar zij verantwoordelijk is voor goed uitvoerbaar beleid voor ondernemend Nederland. Eerder was zij werkzaam bij het ministerie van Justitie in Veiligheid in diverse (management)functies in de uitvoering, bij staf en beleid en bij de Europese Unie. Haar werkterreinen lagen altijd op het snijvlak van beleid en uitvoering en de goede doorvertaling daarvan richting de maatschappij. Lonneke brengt veel (uitvoerings-)kennis mee op de gebieden van financiën, juridische kaders, datagedreven werken, subsidieregelingen en procesinrichting. Ook heeft zij haar sporen meermaals verdiend binnen het internationale speelveld.

Lonneke Kapoen studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ze volgde van 2018 tot 2021 het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.