Dian Aarts afdelingshoofd Kennis, vaktechniek en veiligheid bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

Dian Aarts is per 1 april 2023 benoemd tot afdelingshoofd Kennis, vaktechniek en veiligheid bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) van het ministerie van Financiën.

Dian Aarts

De FIOD is de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën en valt als directie binnen het directoraat-generaal Belastingdienst. Met alle medewerkers levert de FIOD een stevige bijdrage aan de bestrijding van financiële en fiscale criminaliteit in Nederland in een internationale context. Dat is waar de FIOD voor staat: werken met effect en impact. Met focus op thema’s als witwassen en ondermijning, fiscale fraude (onder meer bij e-commerce), corruptie, cybercrime, faillissementsfraude, accijnsfraude, terrorismefinanciering, sanctiewetgeving.

Het afdelingshoofd Kennis, vaktechniek en veiligheid is een nieuwe functie. De opgave is om deze functie vorm te geven, zodat de afdeling een actuele bijdrage levert aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van professionele opsporingsambtenaren. Interne en externe samenwerking zijn daarbij van belang.

De afgelopen 5 jaar was Dian werkzaam als coördinerend functionaris bevolkingszorg in de veiligheidsregio Hollands Midden. Daar regisseerde zij de bevolkingszorg, dat wil zeggen de maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten op het gebied van opleiden en beleidsontwikkeling. Tevens was zij de contactpersoon voor advisering en afstemming met burgemeesters, gemeentesecretarissen en adviseurs crisisbeheersing en partners. Daarvoor vervulde Dian diverse leidinggevende functies binnen de politie Rotterdam. Haar laatste rol was daar sectorhoofd van de Dienst Regionale Informatieorganisatie.

Dian studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam en ze heeft de Politieacademie afgerond.

Monique Fasol, directeur Kennis, vaktechniek en veiligheid FIOD: ”Met Dian krijgt de FIOD een manager die met ervaring in de opsporing de afdeling kennis, vaktechniek en veiligheid verder kan professionaliseren om ons primaire proces te ondersteunen. Zij kent de complexiteit van het speelveld waarin de FIOD opereert, begrijpt de belangen en is een warme persoonlijkheid die mensen kan verbinden. Wij kijken uit naar haar komst"

Dian: “Werken binnen de FIOD betekent voor mij een nieuwe uitdaging binnen het mooie vakgebied van opsporing, waarmee ik bij kan dragen aan een weerbare samenleving. In deze functie als afdelingshoofd komt mijn kennis en ervaring mooi samen. Ik ben bekend met het werken binnen complexe speelvelden waarbinnen doelen in dienst van het maatschappelijk belang gerealiseerd moeten worden. Ik treed hierbij graag op als aanjager van nieuwe ontwikkelingen en voel een sterke betrokkenheid bij inhoudelijke opgaven in het werk. Ik krijg veel energie van het gezamenlijk bereiken van resultaat en werk daarom graag samen met collega’s en partners. Ik vind het daarbij leuk om ideeën (van buiten) op te halen, in een breder perspectief te plaatsen en deze te vertalen naar werkbare verbetervoorstellen.“

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.