Majorie Jans directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf

Majorie Jans wordt met ingang van 1 april 2023 benoemd tot directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Majorie Jans

Ir. M.F.P.A. (Majorie) Jans MFM is sinds 2017 beleidsdirecteur Huisvesting en Facility management en Chief Procurement Officer (CPO) bij de Staf Korpsleiding van de Nationale Politie. Daarbij was zij van 2018 tot 2019 ook interim-directeur IV bij de Staf Korpsleiding van de Nationale Politie. Daarvoor heeft zij als directeur bij Stichting De Bouwcampus in Delft gewerkt. Vanaf 2008 tot 2014 bekleedde zij diverse managementfuncties bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel tussen het RVB en de vastgoed- en bouwmarkt. De directeur is verantwoordelijk voor projecten en contractonderhandelingen bij veranderingen in de vastgoedportefeuille (zoals gevangenissen, rechtbanken, Defensieterreinen, ministeries, monumenten, musea en paleizen). Ook is ze verantwoordelijk voor de verkoop van vastgoed en bodemmaterialen. Daarbij is de bijdrage aan de maatschappelijke meerwaarde een belangrijke opgave door bijvoorbeeld bestemminswijzingen van vastgoed of gebiedsontwikkeling.

Majorie Jans: ‘Ik heb zowel gewerkt aan de kant van de opdrachtgever als aan die van de opdrachtnemer. Bij het RVB komt veel samen, ook actuele maatschappelijke vraagstukken. Bij grote vraagstukken leg ik graag de lijnen tussen alle spelers: de bouwsector, kennisinstituten, landschapsarchitecten, bewoners, noem maar op. Stakeholdermanagement is de sleutel. Ik kijk uit naar de samenwerking.´

Peter Hennephof, waarnemend directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf: ‘Achter de droge duiding “directie Transacties en Projecten” gaat een hele wereld schuil. Met werkzaamheden als de ontwikkeling van een nieuw justitieel complex in Vlissingen en een nieuwe marinierskazerne in Kamp Nieuw Millingen tot de verkoop van vastgoed en bodemmaterialen. Van gebiedsontwikkeling tot de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen. Je zoekt een duizendpoot om daar leiding aan te geven. Die vonden we met Majorie. Een dijk van een achtergrond en een fijn mens.’

Jans studeerde Bouwkunde/Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Ook volgde zij Planning, Architectuur en Urban design aan de Université de Rouen in Frankrijk en behaalde ze de Master of Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het DG Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.