Dirk Spannenburg hoofd afdeling Regio en Leefbaarheid bij BZK

Dirk Spannenburg is met ingang van 1 maart 2023 hoofd afdeling Regio en Leefbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dirk Spannenburg

De beleidsafdeling Regio en Leefbaarheid zet zich in voor veerkrachtige en sterke regio’s, steden en gemeenten. De afdeling is een verbindende schakel tussen buiten en binnen en weet zowel te opereren binnen het nationale bestuur en de rijksoverheid als samen te werken met de vele publieke, maatschappelijke en private partners die nodig zijn om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Hiertoe brengen zij de interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking in de praktijk (óók over de grens met België en Duitsland), en zoeken gezamenlijk naar (innovatieve en vaak gebiedsgerichte) manieren om maatschappelijke en regionale opgaven te realiseren.

Dirk is sinds januari 2022 al waarnemend hoofd Regio en Leefbaarheid. Daarvoor was hij programmamanager van onder andere het programma Regio’s aan de grens en plaatsvervangend afdelingshoofd Regio en Leefbaarheid.

Dirk studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Internationale betrekkingen (major) aan Monash University in Melbourne, Australië.

Bart-Jan Ter Heerdt, waarnemend directeur Bestuur, Financiën en Regio’s: ´Ik ben blij met Dirk op deze plek omdat hij heeft laten zien zich met veel energie in te zetten voor het werken in en met “de regio”. Hij weet visie om te zetten in concrete actie. Daarnaast is hij een sterke verbinder, zowel buiten als binnen onze directie.´

Dirk Spannenburg: ´Blij dat ik nu ook ¨officieel¨ door kan als hoofd van deze afdeling. Waarin collega’s onder andere werken aan nieuwe oplossingen voor lastige stedelijke vraagstukken in Agenda Stad. Of aan het goed wonen, leven en werken in de regio's aan de grens. De nabijheid van de buurlanden geeft deze regio’s extra kansen, maar ook specifieke uitdagingen door bijvoorbeeld verschillen in regelgeving. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s, bestuur en maatschappelijke partners te kunnen werken aan het realiseren van deze maatschappelijke ambities.´

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure is deze het ook geworden.