Ruud van den Brink secretaris directeur Wetenschappelijke Klimaatraad

Ruud van den Brink is benoemd als secretaris-directeur van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Hij start per 1 april 2023.

Dr. R.W. (Ruud) van den Brink geeft sinds 2018 leiding aan het sociaal-economisch energieonderzoek bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), een multidisciplinair onderzoekprogramma in opdracht van vooral overheden. Hij werkte eerder bij ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), dat in 2018 is samengevoegd met TNO. Ruud heeft Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een nieuwe, onafhankelijke en multidisciplinair samengestelde adviesraad die regering en parlement adviseert over het te voeren klimaatbeleid. De raad zal bestaan uit tien leden, waaronder voorzitter Jan Willem Erisman, die per 1 maart is gestart. De raad zal worden ondersteund door een deskundig secretariaat (25 fte) dat onder leiding van Ruud van den Brink verder zal worden opgebouwd. De combinatie van de wetenschappelijke achtergrond van Ruud, zijn relevante netwerk en zijn leidinggevende ervaring maken dat hij een geschikte kandidaat voor deze functie is.

Sandor Gaastra, secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: "Met Ruud krijgt de WKR een secretaris-directeur die in het wetenschappelijk onderzoek naar de klimaat- en energietransitie al de nodige sporen heeft verdiend, en die de verbinding tussen onderzoek, advies en beleid goed zal kunnen leggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Ruud, samen met de voorzitter en de leden, van de WKR een gezaghebbend instituut zal weten te maken."

Jan Willem Erisman, voorzitter WKR: "Met Ruud krijgt de WKR een enthousiaste en toegankelijke secretaris-directeur, met brede kennis en ervaring op het gebied van het klimaat en energie. Ook voor wat betreft de economische en sociale dimensies die daarbij spelen. Ruud is een verbinder en inhoudelijk gedreven. Hij heeft het vermogen als secretaris-directeur, samen met zijn medewerkers en in goed contact met relevante partijen, gedegen adviezen met impact voor te bereiden, met oog voor de uitvoerbaarheid en maatschappelijke draagvlak. Ik verheug me op de samenwerking met hem."

Ruud van den Brink: "De huidige uitdagingen binnen de klimaatdiscussie vragen om een Klimaatraad die agendeert én subtiel manoeuvreert, met oog voor alle meningen, maar zonder gevoelige thema’s uit de weg te gaan. Cruciaal vind ik de uitvoerbaarheid van de adviezen van de Raad: deze moeten niet alleen het politieke en maatschappelijke debat voeden, maar ook echt gebruikt worden. Ik hoop hier in mijn rol als secretaris-directeur aan te kunnen bijdragen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DG ABD en EZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.