Rachel Eijzenbach programmamanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Rachel Eijzenbach is per 1 mei 2023 programmamanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Rachel Eijzenbach

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 1500 medewerkers werken met hart en ziel aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie houdt via een programma-/projectstructuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon.

Rachel gaat aan de slag met het programma Goed Werkgeverschap. Dit programma is recent ontstaan uit het samenvoegen van een aantal andere programma’s. Rachel zal hier samen met haar collega’s verder vorm aan geven. Het programma richt zich op activiteiten in sectoren waar de risico’s op eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het om ketens in de agrifood, industriële productie, bouw en recycling, de 24-uursbezorgeconomie en de gemaks- en verzorgingsdienstverlening.

Rachel Eijzenbach volgde de studies Personeel & Arbeid en Beleid & Management Gezondheidszorg. Na een loopbaan in het P&O-vak maakte ze in 2009 de overstap naar managementfuncties, zowel in de psychiatrie als in het ziekenhuis. In 2019 maakte ze de switch naar Toezicht als afdelingshoofd middelbaar beroepsonderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze doorliep in die periode de Leergang Toezicht en Naleving bij NSOB. Nu is zij toe aan een volgende stap in een andere toezichthoudende organisatie.

Marijke Kaptein, directeur Toezicht: “We zijn blij met de komst van Rachel. Zij is een ervaren leidinggevende die de toezichtwereld kent en ook veel gezien heeft in andere werkvelden. Dat, samen met haar prettige persoonlijkheid, geeft veel vertrouwen in de samenwerking de komende tijd.”

Rachel Eijzenbach: “Eerlijk, veilig en gezond werk en bestaanszekerheid voor iedereen: daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren! Het spreekt mij aan dat in het programma ´Goed werkgeverschap in sectoren en ketens´ werkgevers en opdrachtgevers niet alleen aangesproken worden op hun wettelijke verplichtingen, maar ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DG ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.