Erik Corten plaatsvervangend regiodirecteur Douane Rotterdam Haven

Erik Corten wordt per 15 mei 2023 benoemd tot plaatsvervangend regiodirecteur Douane Rotterdam Haven bij het ministerie van Financiën.

Erik Corten

In de haven van Rotterdam worden jaarlijks ruim acht miljoen containers overgeslagen. Om al die in-, door- en uitvoer van goederen in goede banen te leiden voert Douane Rotterdam Haven (DRH) 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht uit. Ruim 850 medewerkers, verdeeld over 34 teams op zes werklocaties, zijn bezig met klantmanagement, fysiek toezicht en werkzaamheden die verband houden met aangiftebehandeling.

Peter van Buijtenen, regiodirecteur Douane Rotterdam Haven: “We kijken uit naar de komst van Erik. Hij is een ervaren leidinggevende die ons kan helpen om onze doelen en ambities te realiseren. Ik heb er vertrouwen dat hij het douane vak en de Rotterdamse haven zich snel kan eigen maken en ons team verder kan versterken met zijn ruime ervaring binnen het openbaar bestuur.”

Erik Corten: “Ik versterk graag het directieteam van DRH om, samen met collega’s en partners in de regio en daarbuiten, inhoud en vorm te geven aan de uitdagingen en ambities van deze mooie douaneregio en de dagelijkse uitvoering van het werk. Deze uitdagende functie bij een veelzijdige organisatie in een dynamische omgeving spreekt mij erg aan. DRH is een organisatie met een scherp oog en aandacht voor haar medewerkers, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, slimme dienstverlening en handhaving, professionele klantbenadering en interne organisatieontwikkeling. Ik heb veel zin om mijn bijdrage hieraan te gaan leveren.”

Drs. E.W.M. (Erik) Corten is sinds begin 2021 directeur Operatie van Reclassering Nederland. Daarvoor was hij bij de reclassering zes jaar regiodirecteur Zuid-Nederland. Voor de reclassering werkte Erik bij de gemeente Heusden als manager van het Team Ontwikkeling, Onderzoek en Projecten en het Bureau Veiligheid en Handhaving. Ook werkte Erik bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als unit directeur en directeur Veiligheid in de Justitiële Inrichting Vught. Hij begon zijn loopbaan bij Defensie, waarvan het overgrote deel als officier bij de Koninklijke Marechaussee. Erik studeerde Bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie en Bedrijfseconomie aan de HEAO. Hij behaalde zijn master Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en de Douane. Vacatures die DG ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.