Inge Groeneveld directeur Ketenregie bij DG Toeslagen van Financiën

Op 1 april 2023 start Inge Groeneveld als directeur Ketenregie bij het directoraat-generaal (DG) Toeslagen van het ministerie van Financiën.

Inge Groeneveld werkt sinds 2016 voor DG Toeslagen. Zij begon als directielid met de portefeuille Business Ontwikkeling. Sinds 2020 is zij verantwoordelijk voor de transformatieprogramma’s voor de brede toeslagen-uitvoering en de verzelfstandiging van Toeslagen.

Drs. I. (Inge) Groeneveld studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarnaast brengt Inge veel ervaring mee op het gebied van digitale overheid en het belang van informatie- en communicatietechnologie bij maatschappelijke vraagstukken vanuit onder meer de Belastingdienst, Logius en ICTU (ICTU staat voor de in het actieprogramma Elektronische Overheid gebruikte term ICT-Uitvoeringsorganisatie).

Van de nieuwe directeur Ketenregie wordt gevraagd om een actieve rol te vervullen in de verdere ontwikkeling van Toeslagen. Daarbij is het onder meer nodig dat directie Ketenregie zich verder ontwikkelt qua competenties en positionering. Het opbouwen van een gezaghebbende positie voor de directie is randvoorwaardelijk voor de toekomst.

Inge: “Ik kijk er naar uit om vanuit deze positie verder te bouwen aan ons werk. We hebben al veel stappen gezet waarmee meer ruimte, wendbaarheid en slagkracht is ontstaan om voor miljoenen inwoners ons werk alsmaar beter te doen. Maar er is nog veel meer potentieel in onze organisatie en processen. En dat wil ik graag verder uitbouwen, samen met iedereen die hier nu al hard aan werkt en met iedereen voor wie we dat doen. De toekomst van Toeslagen is allang begonnen!”

Directeur-generaal Ditte Hak is blij met de benoeming van Inge: “Zij brengt Toeslagen zowel continuïteit als vernieuwing. Ze kent Toeslagen en de samenwerkende partners. Ze neemt veel kennis en ervaring op het gebied van uitvoering en proces- en keteninrichting mee en heeft goed zicht op de grote veranderopgave waar Toeslagen voor staat. Daarnaast heb ik Inge leren kennen als een persoon die met stevigheid en gedrevenheid visie en ambitie inbrengt om te veranderen en te verbeteren. Ze zoekt hierbij de scherpte op, kijkt en denkt out of the box, brengt nieuwe inzichten in en waardeert verschillende perspectieven. In verbinding met het stakeholderveld brengt ze aansprekende resultaten”.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Financiën. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.