Samantha Rolefes plaatsvervangend directeur Asiel en Bescherming bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Samantha Rolefes wordt per 1 april 2023 benoemd tot tactisch manager tevens plaatsvervangend directeur van de directie Asiel & Bescherming bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Samantha Rolefes

Samantha is sinds 2019 in dienst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op dit moment is zij hoofd Strategie & Regie en plaatsvervangend CIO/directeur IV. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van een eigen IV-directie binnen de IND in 2021. Daarvoor deed Samantha ruime ervaring op als strategisch adviseur, waarbij ze grote verandertrajecten op het gebied van IV en logistiek leidde binnen organisaties als de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Defensie en Essent. Ze studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

‘Het werk van de directie Asiel en Bescherming is complex en betekenisvol. Vanuit deze functie kan ik een bijdrage leveren aan een zorgvuldig en betrouwbaar toelatingsproces dat tegelijkertijd ruimte biedt om in te spelen op ontwikkelingen in de wereld om ons heen’, aldus Samantha Rolefes.

Christine Nijkamp, directeur Asiel en Bescherming: ‘Samantha heeft ruime ervaring in verander- en voortbrengingsprocessen. Met de komst van Samantha als plaatsvervangend directeur versterken wij onze blik op de toekomst en vergroten wij de executiekracht binnen de directie.’

Gezien het belang en de urgentie voor de IND was deze vacature niet opengesteld. Samantha’s expertise met IV, verandermanagement en logistieke processen is cruciaal voor de directie Asiel en Bescherming.