Herke Elbers directeur Veiligheid bij de gemeente Den Haag

Herke Elbers wordt met ingang van 1 mei 2023 directeur Veiligheid bij de gemeente Den Haag. Daarmee verlaat zij de Algemene Bestuursdienst.

Herke Elbers

Mr. drs. H.B.P Elbers trad in januari 2020 aan als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort en stadsdeelsecretaris Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam.