Mellanie Linde directeur Personeel & Organisatie tevens clusterdirecteur Mensen en Middelen bij BZK

Mellanie Linde wordt met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot directeur Personeel & Organisatie tevens clusterdirecteur Mensen en Middelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mellanie Linde

M.D. (Mellanie) Linde is op dit moment directeur HRM bij de Politie Nederland. Daarvoor was zij hoofd Organisatie en Personeel bij het ministerie van Financiën en vervulde zij diverse leidinggevende functies bij de Veiligheidsregio Haaglanden.

De opgaven van de directeur P&O liggen onder meer op het gebied van het meerjarig strategisch personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en advisering. Als clusterdirecteur Mensen & Middelen is de uitdaging vooral gericht op intensieve samenwerking met de directies FEZ en CIO&I om integrale advisering en de controlfunctie aan de organisatie-onderdelen te waarborgen.

Mellanie Linde: “Ik kijk ernaar uit om te werken voor BZK; een departement met een grote diversiteit aan maatschappelijke opgaven en een eigentijdse en integrale manier van werken. Vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken, draag ik graag bij aan vitaal vakmanschap, aantrekkelijk werkgeverschap, werkplezier en wendbaar organiseren. Kernwoorden daarbij zijn voor mij: samen, betrokken en open.”

Mark de Boer, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik ben blij dat Mellanie haar vakkennis op het gebied van P&O en haar interdepartementale netwerk gaat inzetten voor de directie P&O. Een directie die het kloppend hart vormt van ons ministerie, omdat het onze mensen en de middelen die  ter beschikking zijn gesteld bij elkaar brengt.”

Mellanie voltooide de (Brandweer-)Officiersopleiding en de Master of Crisis & Disaster management (NSOB). In 2017 rondde zij de Master Strategisch Management in de non-profit sector (Universiteit Utrecht) af.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.