Meyndert van der Kolk MT-lid directie Europese en Internationale Zaken bij EZK

Meyndert van der Kolk start 1 mei 2023 als MT-lid directie Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meyndert van der Kolk

Als stafdirectie ondersteunt de directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) het realiseren van de EZK-opgaven in de EU en daarbuiten. EZK is een buitengewoon 'Europees' ministerie: bij het bouwen aan een toekomstbestendige en duurzame economie is het handelingsperspectief voor een groot deel Europees, en Europa wint nog aan belang in het licht van de veranderde internationale context. Meyndert gaat richting geven aan de teams die verantwoordelijk zijn voor de thema’s concurrentievermogen, digitaal en financieel-economisch beleid. Hij zal zich inzetten om in verbinding met EZK, de PVEU en andere departementen tot positiebepaling en effectieve beïnvloeding  op deze vraagstukken te komen.

Heleen Bakker, directeur DEIZ: “Met Meyndert halen we iemand in huis die Brussel op zijn duimpje kent, en die EZK kan helpen onze belangen zo slim mogelijk te behartigen in Europa. Onder de paraplu van het vergroten van de Europese economische weerbaarheid vallen belangrijke thema’s, zoals het versterken van de interne markt, het realiseren van de digitale transitie en het inrichten van Europese instrumenten die innovatie bevorderen en Nederland helpen een toekomstbestendige economie te realiseren. Het MT en alle collega’s kijken uit naar Meynderts komst om deze opgaven gezamenlijk op te pakken.”

Meyndert van der Kolk: “De beleidsthema’s van EZK staan hoog op de Europese politieke agenda. Nederland heeft bij goede uitkomsten van de Brusselse discussies en onderhandelingen veel te winnen: een open, weerbare en toekomstbestendige economie waar Nederlanders wel bij varen. Ik kijk ernaar uit om aan deze uitdagingen te beginnen en vanuit Den Haag het Europese onderhandelingsspel verder te beïnvloeden. Samen met de collega’s van DEIZ en in nauwe verbinding met andere EZK-directies en ministeries hoop ik hier een zinvolle bijdrage aan te leveren.”

Meyndert werkt sinds 2019 als coördinerend EU-adviseur op de Permanente Vertegenwoordiging (PVEU) in Brussel. Hij heeft in deze functie veel ervaring opgedaan met EZK-dossiers. Daarvoor werkte Meyndert als particulier secretaris van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Eerder vervulde hij diverse posities als (juridisch) beleidsmedewerker en diplomaat. Meyndert studeerde Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en ronde een master aan de Academie voor Wetgeving af.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.