Yvonne van der Brugge-Wolring directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK

Yvonne van der Brugge-Wolring wordt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Yvonne van der Brugge-Wolring

Ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring is sinds november 2017 algemeen directeur Logius bij het ministerie van BZK. Daarvoor was zij waarnemend directeur-generaal en directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. Eerder was zij onder andere directeur Gebiedsontwikkeling, directeur Projectontwikkeling en directeur Techniek bij woningcorporatie Vidomes.

De DG VBR heeft meerdere opgaven, zoals de verduurzaming van het Rijksvastgoed en het helpen bij maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, huisvesting van aandachtsgroepen, opvang vluchtelingen, opwekking duurzame energie en oplossingen in het stikstofdomein. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf geeft de directeur-generaal sturing aan en inhoudelijke regie op de organisatieontwikkeling van het RVB, de ontwikkeling en positionering van het RVB, zowel binnen de Rijksdienst en Defensie als in de markt, en zorgt voor een goede verhouding van het werkpakket van het RVB en de beschikbare capaciteit. Ook geeft de DG vorm aan de nieuw in te richten Ontwikkeleenheid en vervult ze de rol van eigenaar van de Shared Service Organisaties van het Rijk. En de DG heeft als opgave het faciliteren van en (strategisch) vernieuwen van de twee grootste portefeuilles met miljardeninvesteringen: Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen, en het afronden van grote projecten, zoals de renovatie van het Binnenhof en de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken.

Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Yvonne van der Brugge heeft de juiste kwaliteiten en ervaring in huis om de uitdagingen waar het DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk voor staat aan te pakken. Door diverse eerdere functies in bouw en vastgoed en project- en gebiedsontwikkeling, ook bij het RVB, weet ze als geen ander wat in deze sector speelt. Tegelijk heeft ze de afgelopen jaren rijks- en overheidsbrede ervaring opgedaan bij Logius. Met deze bagage kan Yvonne het directoraat-generaal verder versterken en daarbij beleid en uitvoering aan elkaar verbinden.”
 
Yvonne van der Brugge-Wolring: “De mooiste vastgoedportefeuille van Nederland goed onderhouden en doorontwikkelen naar de eisen van nu. Gecombineerd met inzet van deze portefeuille voor grote maatschappelijke opgaves. Dat is de taak waar het Rijksvastgoedbedrijf voor staat. Zo’n opgave kun je alleen maar gezamenlijk oppakken, met collega’s, stakeholders en de markt. Met een achtergrond en opleiding in bouw en vastgoed en al opgedane ervaring bij het RVB zet ik mij daar graag voor in. Naast het RVB vraagt de eigenaarsrol bij de SSO’s om, in samenwerking met de pDG, er voor te zorgen dat de SSO´s goed kunnen functioneren ten dienste van de Rijksoverheid. Met mijn verleden in de brede dienstverlening, vind ik dit een mooie opgave.”

Yvonne van der Brugge-Wolring studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.