Lambert Rutges-Reukers plaatsvervangend directeur Interne organisatie bij de NVWA

Lambert Rutges-Reukers start met ingang van 1 mei 2023 als plaatsvervangend directeur Interne organisatie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lambert Rutges

Lambert was hoofd Regie bij de NVWA en verantwoordelijk voor het realiseren van de informatieproducten nodig voor de sturing op het toezicht, de samenwerking met externe toezichtpartners en het verbeteren van het handhavingsproces. Lambert studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg.

Maarten Smorenburg , directeur Interne organisatie bij de NVWA: “We staan als directie Interne organisatie voor grote opgaven. Beter gebruik van data, het op orde brengen van onze informatiehuishouding, verbetering van onze dienstverlening: ontwikkelingen die de NVWA als moderne toezichthouder verder gaan brengen. Lambert neemt veel kennis en praktische ervaring mee op deze terreinen, en kent de NVWA-organisatie goed vanuit verschillende rollen. Ik ben daarom verheugd dat hij onze gelederen komt versterken.”

Lambert Rutges-Reukers: "De NVWA zet zich dagelijks in voor het vertrouwen van de samenleving in veilig voedsel, dierenwelzijn, milieu en productveiligheid. Als plaatsvervangend directeur Interne organisatie ga ik een bijdrage leveren door te zorgen voor een betere informatiepositie en optimaal aansluitende dienstverlening voor alle collega’s die zich dagelijks inspannen om dit vertrouwen mogelijk te maken."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD, de NVWA en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.